Thông báo điểm GDQP học trong tháng 1 năm 2014
Thứ hai, 10 Tháng 3 2014 14:53

Khoa Giáo dục quốc phòng thông báo điểm thi Lần 1 và Lần 2 môn Đường lối quân sự của Đảng (mã 4300111); môn Công tác quốc phòng - an ninh (mã 4300112); môn Quân sự chung và kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK (mã 4300211) cho sinh viên ĐH học trong tháng 01 năm 2014. Chi tiết xem file đính kèm:

 
Thông báo điểm GDQP K58 - Học tháng 9/2013
Thứ hai, 11 Tháng 11 2013 10:01

Khoa Giáo dục quốc phòng thông báo điểm thi Lần 1 và Lần 2 môn Đường lối quân sự của Đảng  (mã 4300111) và môn Công tác quốc phòng - an ninh (mã 4300112) cho sinh viên ĐH K58 học tháng 9 năm 2013. Chi tiết xem file đính kèm:

 
Thông báo điểm lớp học hè 2013
Thứ tư, 11 Tháng 9 2013 09:09

Khoa Giáo dục quốc phòng thông báo điểm các nhóm học hè tháng 7 năm 2013. Chi tiết xem file đính kèm.

File đính kèm:
Download this file (He_2013.xls)He_2013.xls[ ]88 Kb
 
Thông báo điểm thi lại Cao đẳng K56
Thứ hai, 08 Tháng 7 2013 09:56

Khoa GDQP thông báo điểm thi lại học phần GDQP3 - Lớp Cao đẳng Khai thác A+B/56 và lớp CĐ Xây dựng A+B/56. Học tháng 6/2013. Xem file đính kèm

File đính kèm:
Download this file (Thi lại CĐ K56.xls)Thi lại CĐ K56.xls[ ]31 Kb
 
Thông báo điểm thi lại GDQP3
Thứ hai, 08 Tháng 7 2013 09:54

Khoa GDQP thông báo điểm thi lại học phần GDQP3 - Học tháng 6/2013. Xem file đính kèm

File đính kèm:
Download this file (Bao diem thi lại GDQP3 - Học T6-2013.xls)Bao diem thi lại GDQP3 - Học T6-2013.xls[ ]458 Kb
 
Thông báo điểm thi lại GDQP2
Thứ hai, 08 Tháng 7 2013 09:52

Khoa GDQP thông báo điểm thi lại học phần GDQP2 - Học tháng 6/2013. Xem file đính kèm

File đính kèm:
Download this file (Bao diem thi lại  GDQP2 - Học T6-2013.xls)Bao diem thi lại GDQP2 - Học T6-2013.xls[ ]455 Kb
 
« Bắt đầuLùi1112Tiếp theoCuối »

Trang 11 trong tổng số 12 trang