• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Đối tượng, phương pháp nghiên cứu môn học Giáo dục quốc phòng

Email In PDF.

 Sinh viên trước khi nhập môn Giáo dục quốc phòng cần phải nắm chắc nội dung, thời gian chương trình môn học và các quy định để học tốt môn GDQP. Nội dung cụ thể mời xem tệp đính kèm.