Giáo trình Giáo dục quốc phòng Tập 1 PDF. In Email
Thứ ba, 13 Tháng 9 2011 08:00

 Các bạn sinh viên tham khảo Học phần 1 và Học phần 2 ở Tập 1 - Giáo trình GDQP này. 

File đính kèm:
Download this file (54465.pdf)54465.pdf[ ]7896 Kb