• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Giáo trình GDQP Tập II

Email In PDF.

GIÁO TRÌNH GDQP TẬP II

Các em sinh viên có thể tham khảo tài liệu HP3 và HP4 ở giáo trình GDQP Tập II: Gồm các bài như: Đội ngũ đơn vị; Bản đồ địa hình; Thuốc nổ; Vũ khí hủy diệt lớn; Vũ khí bộ binh; Bắn súng; ...ở các file đính kèm theo: