Giáo trình GDQP Tập II PDF. In Email
Thứ hai, 02 Tháng 1 2012 20:45

GIÁO TRÌNH GDQP TẬP II

Các em sinh viên có thể tham khảo tài liệu HP3 và HP4 ở giáo trình GDQP Tập II: Gồm các bài như: Đội ngũ đơn vị; Bản đồ địa hình; Thuốc nổ; Vũ khí hủy diệt lớn; Vũ khí bộ binh; Bắn súng; ...ở các file đính kèm theo: