Giáo trình giáo dục quốc phòng an ninh PDF. In Email
Thứ sáu, 19 Tháng 10 2012 14:45
Giáo dục quốc phòng - an ninh cho sinh viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện.
File đính kèm:
Download this file (QUOC_PHONG_DHCD_TAP_I_CAN.doc)QUOC_PHONG_DHCD_TAP_I_CAN.doc[ ]1284 Kb