Thông báo điểm GDQP4 PDF.  Array In Array  Email
Thứ hai, 08 Tháng 7 2013 09:46

Khoa GDQP thông báo điểm thi học phần GDQP4 - Học tháng 6 năm 2013. Xem file đính kèm

File đính kèm:
Download this file (Bao diem GDQP4 - Học T6-2013.xls)Bao diem GDQP4 - Học T6-2013.xls[ ]454 Kb