Thông báo điểm thi lại GDQP1 PDF.  Array In Array  Email
Thứ hai, 08 Tháng 7 2013 09:50

Khoa GDQP thông báo điểm thi lại học phần GDQP1 - Học tháng 6/2013. Xem file đính kèm

File đính kèm:
Download this file (Bao diem thi lại GDQP1 - Học T6-2013.xls)Bao diem thi lại GDQP1 - Học T6-2013.xls[ ]457 Kb