Thông báo điểm GDQP K58 - Học tháng 9/2013 PDF.  Array In Array  Email
Thứ hai, 11 Tháng 11 2013 10:01

Khoa Giáo dục quốc phòng thông báo điểm thi Lần 1 và Lần 2 môn Đường lối quân sự của Đảng  (mã 4300111) và môn Công tác quốc phòng - an ninh (mã 4300112) cho sinh viên ĐH K58 học tháng 9 năm 2013. Chi tiết xem file đính kèm: