• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Trả lời đối thoại sinh viên năm học 2013 - 2014

Email In PDF.

- Căn cứ vào Thông báo số 291/MĐC ngày 02/04/2014 cuả BGH Trường Đại học Mỏ - Địa chất về việc trả lời bằng văn bản các ý kiến đóng góp và nội dung phản ánh của sinh viên trong buổi đối thoại giữa Lãnh đạo Nhà trường với sinh viên chính quy tại Hà Nội;

- Căn cứ vào các ý kiến đóng góp và đề xuất của sinh viên các khóa đối với Khoa GDQP;

- Căn cứ vào chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ của Khoa.

NỘI DUNG

1. Đối với câu hỏi 1và 3 (của sinh viên Tin địa chất K54, Khai thác D K56, Tin học mỏ K55, Khoa Địa chất) về vấn đề cập nhật điểm GDQP lên mạng để sinh viên tiện theo dõi và kịp thời sửa đổi, đặc biệt là sinh viên năm cuối.

Trả lời: từ năm học 2011 - 2012 Khoa GDQP đã thực hiện nghiêm túc, đầy đủ là đúng sau 01 tháng học GDQP (do thời gian học tập trung của sinh viên là từ 2 đến 4 tuần trong năm học 2011-2012, 2012-2013 và từ 2 đến 3 tuần trong năm học 2013-2014 như K58) thì sinh viên sẽ nhận bảng điểm của lớp theo hai hình thức, một là bản cứng (bản in) gửi trực tiếp cho lớp trưởng các lớp, hai là báo điểm trên mạng Internet. Do Khoa không được quyền chia sẻ thông tin trên phần mềm của Phòng Đào tạo cho nên Khoa GDQP đã liên kết với website của Nhà trường để thông báo điểm trên mạng theo đường dẫn http://nde.humg.edu.vn  và thông tin về trang Web đã được Khoa GDQP, Phòng CTCT-SV và các khoa chuyên môn cung  cấp cho sinh viên thông qua đợt học chính trị đầu năm học và đăng tải trên Bảng tin của Khoa GDQP P710 nhà c12 tầng Đại học Mỏ - Địa chất.

2. Đối với cầu hỏi 2 (cuả sinh viên Tuyển khoáng K56) thắc mắc về việc thay đổi số tín chỉ của một số học phần Giáo dục quốc phòng.

Trả lời:  căn cứ vào Thông tư số 31/2012/TT-BGDĐT ngày 12/09/2012 của Hiệu trưởng về Ban hành chương trình Giáo dục quốc phòng – an ninh của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Hướng dẫn 6353/BGD ĐT-DGQP ngày 26/09/2012, sinh viên đại học, cao đẳng học chung một chương trình gồm: môn ĐLQS (mã 4300111), môn CTQP-AN (mã 4300112) và môn QSC,CT-BS (mã 4300211). Khoa GDQP làm Báo cáo trình Hiệu trưởng và phối hợp với Phòng Đào tạo trình Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ - Địa chất ra Thông báo số 210/MĐC-ĐTĐH ngày 16/05/2013 về việc thay đổi chương trình Giáo dục quốc phòng – an ninh. Theo đó, từ học kỳ I năm học 2012-2013 Nhà trường và Khoa GDQP đã thực hiện chuyển đổi ghép môn GDQP3 và GDQP4 thành môn Quân sự chung, chiến thuật và kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK (mã môn học 4300211), số tín chỉ 03; sang học kỳ II Khoa và Phòng Đào tạo thống nhất miễn một phần học phí môn QSC,CT-BS (mã 4300211) khi sinh viên đã học xong GDQP3 hoặc GDQP4. Từ năm học 2013-2014 Nhà trường tiến hành thu học phí môn học này là 03 tín chỉ, Khoa GDQP chỉ bảo lưu phần đã học có kết quả đạt yêu cầu của sinh viên đối với môn học trên.

3. Đối với câu hỏi 4 (của sinh viên Kế toán B K58) mong các thầy tận tâm dạy bảo, giúp cho sinh viên trau dồi thêm được các kiến thức về giáo dục quốc phòng.

Trả lời:  cũng theo Thông báo số 210/MĐC-ĐTĐH ngày 16/05/2013 về việc thay đổi chương trình Giáo dục quốc phòng – an ninh của Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ - Địa chất, thời lượng môn học GDQP –AN từ 165 tiết điều chỉnh xuống còn 132 tiết mà nội dung chương trình không thay đổi, thời gian lên lớp từ 04 tuần xuống còn 03 tuần cho toàn bộ chương trình GDQP –AN cho sinh viên, trong khi đó phải thực hiện ghép môn học GDQP3 và GDQP 4 thành môn Quân sự chung, chiến thuật và kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK do đó, lượng thông tin kiến thức  truyền thụ cho sinh viên cũng ít đi. Để khắc phục, thời gian qua Khoa, Bộ môn đã tích cực tổ chức học thuật, trao đổi phương pháp giảng dạy, xây dựng bài giảng trên máy tính, cập nhật thông tin thời sự chính trị xã hội, quân sự, QP-AN, vũ khí trang bị…Từ đó, giảng viên chỉ có thể giảng kỹ một phần của bài giảng cho sinh viên, các phần khác sẽ định hướng cho sinh viên nghiên cứu tài liệu. Mặt khác, theo yêu cầu của Vụ Giáo dục quốc phòng – an ninh, Bộ Giáo dục và Đào tạo các Trường không được tự ý biên soạn tài liệu, vì vậy để tham khảo tài liệu các em sinh viên có thể tìm hiểu nội dung môn học thông qua các trang Web như http://nde.humg.edu.vn; http://quocphonganninh.edu.vn; mặt khác sinh viên có thể tìm hiểu thông tin trên kênh VTV2, chương trình Phổ biến kiến thức QP-AN và VTV1, chương trình Báo chí toàn cảnh từ 7h00-7h30, Thế giới toàn cảnh 9h30-10h00 vào chủ nhật hàng tuần.                                                                                            Khoa GDQP