• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Thông báo điểm GDQP học tháng 6/2014

Khoa Giáo dục quốc phòng thông báo điểm thi GDQP -AN gồm môn Đường lối quân sự của Đảng (mã 4300111); môn Công tác QP-AN (mã 4300112); môn Quân sự chung , chiến thuật và kỹ thuật bắn súng TL AK (mã 4300211) cho sinh viên học vào tháng 6 năm 2014, chi tiết xem file đính kèm.