• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Thông báo điểm Giáo dục quốc phòng - an ninh Học kỳ II năm học 2014-2015

Khoa Giáo dục quốc phòng thông báo điểm Giáo dục quốc phòng - an ninh Học kỳ II năm học 2014-2015, từ ngày 08/6/2015 đến 28/6/2015. Chi tiết xem file đính kèm.