Tài liệu giáo dục chính trị cho tự vệ năm 2015 PDF. In Email
Thứ sáu, 07 Tháng 8 2015 08:22

Tài liệu học tập, giáo dục chính trị cho lực lượng tự vệ Trường Đại học Mỏ - Địa chất năm 2015. Chi tiết xem file đính kèm.