Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học
Thứ năm, 10 Tháng 12 2015 02:43

     Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở: “Thực trạng và giải pháp giáo dục và nâng cao nhận thức của sinh viên về dân tộc, tôn giáo và đấu tranh phòng chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam hiện nay” và đề tài “Nghiên cứu đổi mới phương pháp dạy học theo nhóm trong giảng dạy môn Đường lối quân sự của Đảng theo học chế tín chỉ ở Trường Đại học Mỏ - Địa chất”.

alt

     Thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học năm 2015 của Trường Đại học Mỏ - Địa chất, sáng nay ngày 09/12/2015 tại văn phòng khoa Giáo dục quốc phòng Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Hội đồng nghiệm thu nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2015 tổ chức nghiệm thu hai đề tài cấp cơ sở: “Thực trạng và giải pháp giáo dục và nâng cao nhận thức của sinh viên về dân tộc, tôn giáo và đấu tranh phòng chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam hiện nay”, mã số T15-38 do Đại tá.ThS Nguyễn Văn Quảng - Trưởng khoa Giáo dục quốc phòng làm chủ nhiệm và đề tài “Nghiên cứu đổi mới phương pháp dạy học theo nhóm trong giảng dạy môn Đường lối quân sự của Đảng theo học chế tín chỉ ở Trường Đại học Mỏ - Địa chất ” mã số T15-39 do Trung tá.CN Hà Văn Thanh làm chủ nhiệm. PGS.TS Nguyễn Văn Sơn - Khoa Lý luận chính trị - Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp. Đến dự buổi nghiệm thu đề tài khoa học có đồng chí PGS.TS Đại tá Vũ Ký Vệ - Trưởng phòng Khoa học công nghệ, Binh chủng Pháo binh, PGS.TS Đinh Văn Thắng - Phó Trưởng phòng Khoa học công nghệ, ThS Nguyễn Hồng Trường - Phó Giám đốcTrung tâm Thông tin - Thư viện Nhà trường và các đồng chí cán bộ giảng viên khoa Giáo dục quốc phòng.                                                                 

altXác định vấn đề dân tộc, tôn giáo đang là vấn đề thời sự nhạy cảm của các quốc gia dân tộc trên thế giới và đất nước ta. Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch luôn lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam. Hiện nay, trong nhận thức, tư tưởng của một bộ phận học sinh, sinh viên về vấn đề dân tộc, tôn giáo chưa được đầy đủ, chưa nhận thức sâu sắc âm mưu của kẻ thù, còn mơ hồ ảo tưởng, duy ý chí, trong khi công tác tuyên truyền còn hạn chế,…

    Nhóm đề tài đã chọn vấn đề: “Thực trạng và giải pháp giáo dục và nâng cao nhận thức của sinh viên về dân tộc, tôn giáo và đấu tranh phòng chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam hiện nay” cho sinh viên Trường Đại học Mỏ - Địa chất.


alt

     Thực hiện chủ trương đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Nghị quyết của Trường Đại học Mỏ - Địa chất để nâng cao chất lượng đào tạo. Đổi mới phương pháp dạy học là chương trình quan trọng trong nội dung bảo đảm chất lượng đào tạo toàn diện cho sinh viên.

     Phương pháp dạy học theo nhóm giúp cho sinh viên tham gia một cách chủ động vào quá trình học tập, tạo cơ hội cho các em có thể chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, đóng góp ý kiến để giải quyết các vấn đề có liên quan đến nội dung bài học, tạo cơ hội cho các em được giao lưu, học hỏi lẫn nhau, cùng nhau hợp tác giải quyết những nhiệm vụ chung.

     Nhóm đề tài đã chọn vấn đề: “Nghiên cứu đổi mới phương pháp dạy học theo nhóm trong giảng dạy môn Đường lối quân sự của Đảng theo học chế tín chỉ ở Trường Đại học Mỏ - Địa chất” 

     Đánh giá kết quả của hai đề tài, Chủ tịch Hội đồng và các thành viên trong Hội đồng cho rằng đề tài có cách tiếp cận và giải quyết vấn đề hợp lý, nội dung nghiên cứu đã đáp ứng đúng mục tiêu và phạm vi nghiên cứu đề ra, đây là những đề tài được xây dựng công phu, nghiêm túc, trình bày có hệ thống logic, chặt chẽ.

     Phát biểu tại cuộc họp, Đại tá.ThS Nguyễn Văn Quảng chủ nhiệm đề tài tiếp thu những ý kiến góp ý với đề tài của Hội đồng để hoàn thiện đề tài. Đặc biệt, các nhóm đề tài sẽ tiếp tục nghiên cứu sâu hơn về các nội dung đề tài, điển hình về việc áp dụng vào thực tế những phương pháp, giải pháp được nêu ra trong đề tài nhằm tăng thêm tính khả thi, phù hợp và đạt hiệu quả hơn nữa.

    Với kết quả đạt được, Hội đồng nghiệm thu nghiên cứu khoa học nhất trí thông qua và đánh giá hai đề tài đạt khá.

  Đưa tin, Trung tá Trần Độ