• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Đề cương môn học Quân sự chung, chiến thuật và kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK

Email In PDF.

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1.Tên học phần: 

           Tiếng Việt: Quân sự chung - Chiến thuật và kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK.

           Tiếng Anh: General military - Tactics and technical supmachine gun AK.         

Mã số học phần: 4300211

Số tín chỉ học phần: 03 (2-2-5), học trong 12 tuần.

Số tiết học phần:   

Lý thuyết: 30 tiết; Thực hành: 30 tiết; tự học: 75.

2. Đơn vị quản lý học phần

2.1. Giảng viên giảng dạy:                            Mã giảng viên

1. Ths.Vũ Quang Hay                                         3002-04

2. Ths. Nguyễn Văn Quảng                                3001-03

3. Ths. Phạm Quốc Đảm                                    3001-01

4. Th.s. Trần Bắc Bộ                                           3001-05

5. CN. Bùi Kim Hồng                                          3002-02

6. Cn. Trần Thanh Hanh                                     3002-06

7. Cn. Nguyễn Văn Phong                                  3002-05

8. Cn. Vũ Thanh Hà                                            3002-07

9. Cn. Hà Văn Thanh                                          3001-04

10. Cn. Trần Văn Độ                                           3001-03

11. Cn. Hoàng Xuân Trường                              3001-06

2.2. Bộ môn: Kỹ thuật quân sự

2.3. Khoa: Giáo dục quốc phòng

3. Điều kiện học học phần

3.1. Môn học tiên quyết:

3.2. Môn học học trước: Công tác quốc phòng - an ninh (4300112)

4. Mục tiêu của học phần:

Trang bị cho sinh viên kiến thức về kĩ năng chiến thuật, kĩ thuật quân sự cần thiết có thể ứng dụng các kĩ thuật này khi tham gia dân quân, tự vệ theo quy định của Pháp luật.

4.1. Kiến thức

4.1.1. Nắm chắc về bản đồ địa hình quân sự làm cơ sở để sử dụng bản đồ địa hình quân sự trong thực tế chiến đấu cũng như học tập công tác.

4.1.2. Nắm đượcđặc điểm, nguyên lý tác dụng, cấu tạo một số loại vũ khí bộ binh.

4.1.3. Hiểu rõ về thuốc nổ làm cơ sở để để phục vụ cho quá trình học tập, công tác và chiến đấu.

4.1.4. Nắm chắc về khả năng sát thương, các phương pháp phòng tránh đơn giản, hiệu quả khi địch sử dụng vũ khí hủy diệt lớn.

4.1.5. Nắm được các kỹ thuật cơ bản về băng bó cấp cứu chuyển thương để giảm thiểu tới mức thấp nhất thiệt hại về con người trong chiến đấu.

4.1.6. Nắm được các kỹ thuật đánh chiếm và bảo vệ một số mục tiêu trong chiến đấu tiến công và phòng ngự.

4.1.7. Nắm chắc các nội dung về điều lệnh đội ngũ để vận dụng trong sinh hoạt, trong quá trình học tập và công tác.

4.1.8. Hiểu biết về quy tắc , điều lệ  thi đấu ba môn quân sự phối hợp, làm cơ sở thuận lợi khi tham gia vào đại hội thể thao quốc phòng.

4.1.9. Hiểu rõ tác dụng, cấu tạo, cách sử dụng súng tiểu liên AK và kỹ thuật. Chiến thuật chiến đấu bộ binh để vận dụng vào thực tiễn khi có chiến tranh xảy ra.

4.2. Kỹ năng

4.2.1. Biết đọc bản đồ và thực hành đo đạc, xác định các yếu tố trên bản đồ phục vụ cho học tập, công tác và chiến đấu.

4.2.2. Thành thạo cách tháo, lắp thông thường và sử dụng các loại súng phục vụ cho chiến đấu.

4.2.3. Nghiên cứu kỹ các đặc điểm, nguyên lí, tác dụng của thuốc nổ, đồ dùng gây nổ và vận dụng trong cuộc sống, trong chiến đấu.

4.2.4. Hiểu rõ bản chất các nội dung kĩ thuật, chiến thuật bộ binh ; về khả năng sát thương, với các phương pháp phòng tránh đơn giản, hiệu quả.

4.2.5. Nghiên cứu thực hành các bài tập sát với thực tế, thành thạo các thao tác kĩ thuật, chiến thuật trong chiến đấu. Đồng thời có thể ứng dụng các kĩ thuật này khi tham gia dân quân, tự vệ theo quy định của Pháp luật.

4.2.6. Rèn luyện tư thế, tác phong chững chạc, nghiêm túc, ý thức tổ chức kỷ luật cao, tăng cường sức khỏe; biết vận dụng một cách linh hoạt vào trong quá trình học tập, công tác.

4.2.7. Thực hành bắn mục tiêu cố định ban ngày bằng súng AK đạt kết quả cao.

4.2.8. Tăng cường kỹ năng đọc giáo trình, tài liệu tham khảo, thu thập, xử lý thông tin trước trong và sau mỗi bài học, môn học.

5. Tóm tắt nội dung học phần

Nghiên cứu các kiến thức, kĩ năng chiến thuật, kĩ thuật quân sự cần thiết như : những kiến thức cơ bản về bản đồ, địa hình quân sự, các phương tiện chỉ huy chiến thuật và chiến đấu ; tính năng, tác dụng, cấu tạo, sử dụng, bảo quản các loại vũ khí bộ binh AK, CKC, RPD, RPK, B40, B41 ; tính năng, kĩ thuật sử dụng thuốc nổ ; phòng chống vũ khí hạt nhân, hóa học, sinh học, vũ khí lửa ; vết thương chiến tranh và phương pháp xử lí ; một số vấn đề về điều lệnh đội ngũ và chiến thuật chiến đấu bộ binh.

Kiến thức về quân sự trong môn học là những kiến thức phổ thông, sinh viên cần quan tâm nghiên cứu đặc điểm, nguyên lí, tác dụng ... hiểu rõ bản chất các nội dung kĩ thuật, chiến thuật bộ binh; về khả năng sát thương, với các phương pháp phòng tránh đơn giản, hiệu quả. Trên cơ sở đó nghiên cứu thực hành các bài tập sát với thực tế, thành thạo các thao tác kĩ thuật, chiến thuật trong chiến đấu. Đồng thời có thể ứng dụng các kĩ thuật này khi tham gia dân quân, tự vệ theo quy định của Pháp luật.

6. Cấu trúc nội dung học phần

Bảng 1. Nội dung học phần

6.1. Lý thuyết

Đề mục

Nội dung

Số tiết

Mục tiêu

Chương 1

Đội ngũ đơn vị

1

 

1.1

- Đội ngũ tiểu đội

 

4.2.6

4.2.8

1.2

- Đội ngũ trung đội

1.2

- Đổi hướng đội hình

Chương 2

Sử dụng bản đồ quân sự

5

4.1.1

4.2.1

4.2.8

2.1

Bản đồ

 

2.2

Sử dụng bản đồ

Chương 3

Giới thiệu một số loại vũ khí bộ binh

4

 

3.1

Súng tiểu liên AK

 

4.1.2

4.2.2

4.2.8

3.2

Súng trường CKC

3.3

Súng trung liên RPĐ

3.4

Súng diệt tăng B40

3.5

Súng diệt tăng B41

Chương 4

Thuốc nổ

5

 

4.1

Thuốc nổ và các đồ dùng gây nổ

 

4.1.3

4.2.3

4.2.8

4.2

Ứng dụng thuốc nổ trong chiến đấu

4.3

Ứng dụng thuốc nổ trong sản xuất

Chương 5

Phòng chống vũ khí hủy diệt lớn

5

 

5.1 

Vũ khí hạt nhân

4.1.4

4.2.4

4.2.8

5.2 

Vũ khí hóa học

5.3

Vũ khí sinh học

5.4 

Vũ khí lửa

Chương 6

Cấp cứu ban đầu vết thương chiến tranh

2

 

6.1

Hệ thống kiến thức cơ bản về băng bó, chuyển thương

4.1.5

4.2.5

4.2.8

6.2

Cấp cứu ban đầu vết thương chiến tranh

Chương 7

Ba môn quân sự phối hợp

1

 

7.1

Điều lệ

4.2.5

4.2.6

4.2.8

7.2

Quy tắc thi đấu

Chương 8

Từng người trong chiến đấu

3

 

8.1

Từng người trong chiến đấu tiến công

4.1.6

4.2.5

4.2.8

8.2

Từng người trong chiến đấu phòng ngự

Chương 9

Kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK

4

 

9.1

Ngắm bắn

4.1.9

4.2.6

4.2.7

4.2.8

9.2

 Tư thế động tác bắn, bắn và thôi bắn súng tiểu liên AK

9.3

Tập bắn mục tiêu cố định ban ngày bằng súng tiểu liên AK

6.2. Thực hành

Đề mục

Nội dung

Số tiết

Mục tiêu

Chương 1

Đội ngũ đơn vị

4

 

Bài 1

Đội ngũ tiểu đội

 

4.2.3

4.2.6

Bài 2

Đội ngũ trung đội

Bài 3

Đổi hướng đội hình

Chương 2

Sử dụng bản đồ quân sự

3

 

Bài 1

Đo cự ly, diện tích trên bản đồ

 

4.2.1

Bài 2

Xác định tọa độ, chỉ mục tiêu.

Bài 3

Sử dụng bản đồ ngoài thực địa

Bài 4

Đối chiếu bản đồ với thực địa

Chương 3

Giới thiệu một số loại vũ khí bộ binh

3

 

Bài 1

Tháo, lắp súng thông thường

 

4.2.2

Chương 4

Ba môn quân sự phối hợp

5

 

Bài 1

Bắn súng quân dụng

 

4.2.4

4.2.5

Bài 2

Ném lựu đạn xa, đúng hướng

Bài 3

Chạy vũ trang

Chương 5

Kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK

15

 

Bài 1

Ngắm bắn

 

4.2.5

4.2.7

Bài 2

Ngắm chụm và trúng

Bài 3

Động tác bắn súng tiêu liên AK.

Bài 3

Tập bắn mục tiêu cố định ban ngày bằng súng tiểu liên AK.

7. Phương pháp giảng dạy

7.1. Lý thuyết

- Giảng dạy lý thuyết kết hợp giảng giải, phân tíchchứng minh

-Nêu vấn đề kết hợp giải quyết vấn đề

- Học nhóm, thảo luận.

7.2. Thực hành 

Theo 3 bước:

- Làm nhanh, khái quát động tác

- Làm chậm, phân tích từng cử động

- Làm tổng hợp các động tác

8. Nhiệm vụ của sinh viên

- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.

- Hoàn thành đầy đủ 100% giờ thực hành.

- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.

- Tham dự kiểm tra thực hành bắn súng.

- Tham dự thi kết thúc học phần.

- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.

9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên

9.1. Cách đánh giá

             Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:

Bảng 2. Đánh giá học phần

TT

Điểm thành phần

Quy định

Trọng số

1

Điểm chuyên cần

- Số tiết tham dự học/tổng số tiết

10%

2

Điểm thực hành

- Kỹ năng thực hành kiểm tra bắn súng (điều kiện bắt buộc phải đạt tổng 15 điểm trở lên qua 3 phát bắn)

- Tham gia 100% số giờ.

30%

Điểm kiểm tra

giữa kỳ

- Kiểm tra thực hành đội ngũ đơn vị

3

Điểm thi kết thúc học phần

- Thi viết (90 phút)

- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết và 100% giờ thực hành, điểm kiểm tra bắn súng đạt yêu cầu trở lên.

60%

9.2. Cách tính điểm

- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.

- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân (không tính theo thang điểm chữ).

10. Tài liệu học tập

[1] Giáo trình Giáo dục quốc phòng - an ninh tập 2 (2013), dùng cho sinh viên các Trường Đại học và Cao đẳng, Nxb Giáo dục Việt Nam.

[2] Giáo trình Giáo dục quốc phòng phần 3 (2003), dùng giảng dạy và học tập cho sinh viên Trường Đại học Mỏ - Địa chất.

[3] Mục tài liệu trong Website Khoa giáo dục quốc phòng: http://nde.humg.edu.vn.

[4] Bản đồ địa hình - Cục bản đồ - Bộ tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam

[5] Sách dạy sử dụng thuốc nổ (1998) - Bộ tổng tham mưu Cục quân huấn - Nhà xuất bản quân đội nhân dân.

[6] Vũ khí hạt nhân và cách phòng chống (2000) - Nhà xuất bản quân đội nhân dân.

[7] Vũ khí sinh học và cách phòng chống (2000) - Nhà xuất bản quân đội nhân dân.

[8] Sách dạy bắn Súng tiểu liên AK cỡ 7,62mm (1989) - Bộ tổng tham mưu Cục quân huấn - Nhà xuất bản quân đội nhân dân.

11. Hướng dẫn tự học của học phần

Bảng 3. Nội dung chuẩn bị

Buổi

Nội dung chính

Lý thuyết

(tiết)

Bài tập

(tiết)

Thực hành

(tiết)

Sinh viên chuẩn bị

1

Chương 1: Đội ngũ đơn vị

1.1. Đội ngũ tiểu đội

1.2. Đội ngũ trung đội

1.3. Đổi hướng đội hình

02

0

2

+ Nghiên cứu nội dung chương 1 của tài liệu [1] (từ trang 05 đến trang 22).

+ Tự nghiên cứu, luyện tập động tác đội ngũ.

2

Chương 2:  Sử dụng bản đồ địa hình quân sự

1.1.  Bản đồ

1.2. Sử dụng bản đồ

10

0

1.5

+ Nghiên cứu nội dung chương 2 của tài liệu [1] (từ trang 23 đến trang 46).

+ Tham khảo thêm tài liệu [2] (từ trang 71 đến trang 92)

+ Tìm hiểu thêm trong tài liệu[3] về cách chia mảnh, ghi số hiệu bản đồ theo phương pháp mới.

+ Tài liệu[4] (từ trang 05 đến trang 44)  để hiểu sâu về khái niệm, ý nghĩa, cơ sở toán học bản đồ địa hình (trang 46 đến trang 69) các phép đo trên bản đồ.

3

Chương 3: Giới thiệu một số loại vũ khí bộ binh

2.1. Súng tiểu liên AK

2.2. Súng trường CKC

2.3. Súng trung liên RPD

2.4. Súng diệt tăng B40

2.5. Súng diệt tăng B41

08

0

1.5

+ Nghiên cứu nội dung chương 3 của tài liệu [1] (từ trang 47 đến trang 104).

+ Tài liệu [2] (từ trang 02 đến trang 52).Giới thiệu một số loại vũ khí bộ binh.

+ Tìm hiểu thêm trong tài liệu [3] để hiểu sâu về lịch sử ra đời, tính năng, tác dụng một số loại vũ khí bộ binh.

4

Chương 4: Thuốc nổ

3.1. Thuốc nổ và các đồ dùng gây nổ

3.2.Ứng dụng thuốc nổ trong chiến đấu

2.3.Ứng dụng thuốc nổ trong sản xuất

 

10

0

0

+ Nghiên cứu nội dung chương 4 tài liệu [1] (từ trang 105 đến trang 114).

+ Tham khảothêm tài liệu [2] (từ trang 93 đến trang 118).

+ Tìm hiểu thêm trong tài liệu [3] để hiểu sâu về lịch sử ra đời của thuốc nổ và các phương tiện gây nổ.

+ Tài liệu[5] (từ trang 06 đến trang 25) để làm rõ đại cương về thuốc nổ. (từ trang 73 đến trang 94) làm rõ cách mang vá và chọn điểm đặt lượng nổ.

5

Chương 5: Phòng chống vũ khí hủy diệt lớn

3.1. Vũ khí hạt nhân

3.2. Vũ khí hóa học

3.3. Vũ khí sinh học

3.4. Vũ khí lửa

10

0

0

+ Nghiên cứu nội dung chương 5 tài liệu [1] (từ trang 115 đến trang 146).

+ Tham khảo thêm tài liệu [2] từ trang 119 đến trang 141).

 + Tìm hiểu thêm trong tài liệu [3] để nắm thêm các loại vũ khí hủy diệt lớn.

+ Tài liệu[6]  để tìm hiểu kỹ về vũ khí hạt nhân.

6

Chương 6: Cấp cứu ban đầu vết thương chiến tranh

5.1. Hệ thống kiến thức cơ bản về băng bó, chuyển thương

5.2. Cấp cứu ban đầu vết thương chiến tranh

4

0

0

+ Nghiên cứu nội dung chương 6 của tài liệu [1] (từ trang 147 đến trang 160).

+ Tham khảo thêm tài liệu [2] (từ trang 160 đến trang 173); Băng bó, chuyển thương, cấp cứu ban đầu vết thương chiến tranh.

7

Chương 7: Ba môn quân sự phối hợp

9.1. Điều lệ

9.2. Quy tắc thi đấu

2

0

2.5

+ Nghiên cứu nội dung chương 7 tài liệu [1] (từ trang 164 đến trang 176).

+ Tham khảo thêm tài liệu [2] (từ trang 174 đến trang 188).

8

Chương 8: Từng người trong chiến đấu

6.1. Từng người trong chiến đấu tiến công

6.2. Từng người trong chiến đấu phòng ngự

6

0

0

+ Nghiên cứu nội dung tài liệu [1] từ (trang 174 đến trang 194).

+ Tham khảo thêm tài liệu [2] (từ trang 142 đến trang 159). Từng người trong chiến đấu tiến công; từng người trong chiến đấu phòng ngự.

9

Chương 9: Kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK

7.1.  Ngắm bắn

7.2 . Ngắm  chụm và trúng

7.2 . Động tác bắn súng tiểu liên AK

7.3. Tập bắn mục tiêu cố định ban ngày bằng súng tiểu liên AK

08

0

7.5

+ Nghiên cứu nội dung tài liệu [1] từ (trang 197 đến trang 213).

+ Tham khảo thêm ở tài liệu [2] (từ trang 53 đến trang 70)

+ Tài liệu[7](từ trang 05 đến trang 64) để hiểu rõ cấu tạo và giữ gìn súng đạn. (trang 65 đến trang 134) nắm cách dùng súng và quy tắc bắn.

+ Chuẩn bị vật chất theo quy định của giáo viên.

Khoa GDQP