• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Khoa Giáo dục quốc phòng thực hiện Kế hoạch "Tuần Công dân - sinh viên" năm học 2019 - 2020 cho sinh viên hệ chính quy Khóa 64

Email In PDF.

Thực hiện kế hoạch sinh hoạt “Tuần công dân - sinh viên” năm học 2019 - 2020 của Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Khoa Giáo dục quốc phòng đã được Nhà trường phân công giới thiệu một số nội dung về: Chủ quyền biển, đảo và chiến lược biển của Việt Nam; Luật biển Quốc tế, định hướng về biển đảo cho sinh viên; Hình thức và phương pháp đấu tranh giữ vững chủ quyền biển, đảo Việt Nam; Một số thông tin về môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh; Luật nghĩa vụ quân sự cho các tân sinh viên K64 của Nhà trường. Thông qua nội dung học tập giúp sinh viên có sự hiểu biết về chủ quyền biển, đảo và ý thức đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc một cách đúng đắn, đồng thời giúp sinh viên chuẩn bị tốt mọi mặt để bước vào đợt học Giáo dục quốc phòng và an ninh đạt kết quả cao.

Sau đây là một số hình ảnh:

7

6

5

4

3

2

1

Đưa tin: Khoa Giáo dục quốc phòng