• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Thông báo điểm thi lại GDQP1

Khoa GDQP thông báo điểm thi lại học phần GDQP1 - Học tháng 6/2013. Xem file đính kèm

File đính kèm:
Download this file (Bao diem thi lại GDQP1 - Học T6-2013.xls)Bao diem thi lại GDQP1 - Học T6-2013.xls[ ]457 Kb
 

Thông báo điểm GDQP4

Khoa GDQP thông báo điểm thi học phần GDQP4 - Học tháng 6 năm 2013. Xem file đính kèm

File đính kèm:
Download this file (Bao diem GDQP4 - Học T6-2013.xls)Bao diem GDQP4 - Học T6-2013.xls[ ]454 Kb
 

Thông báo điểm thi lại GDQP Cao đẳng Kế toán K56

Khoa GDQP thông báo điểm thi lại Học phần DGQP3 (4300201). Thi lại trong tháng 6 năm 2013

File đính kèm:
Download this file (Thi lại GDQP3- CĐ Kế toán K56.xls)Thi lại GDQP3- CĐ Kế toán K56.xls[ ]34 Kb
 

Thông báo điểm thi lại GDQP - Đại học K54-56

Xem kết quả thi lại ở file đính kèm

File đính kèm:
Download this file (Thi lại GDQP - Đại học K54-56.xls)Thi lại GDQP - Đại học K54-56.xls[ ]516 Kb
 


Trang 3 trong tổng số 3 trang