• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Kết quả học tập

 Thông báo kết quả học GDQP-AN tháng 8/2014

Email In PDF.

Khoa GDQP thông báo kết quả học tập môn GDQP - AN cho sinh viên học trong tháng 8/2014 bao gồm các học phần:

Học phần Đường lối quân sự của Đảng (mã 4300111)

Học phần Công tác QP-AN (mã 4300112)

Học phần Quân sự chung và chiến thuật, kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK (mã 4300211)

Chi tiết xem file đính kèm:

File đính kèm:
Download this file (Bao diem T8-2014.xls)Bao diem T8-2014.xls[ ]596 Kb
 

Thông báo kết quả học hè T7-2014

Email In PDF.

Khoa Giáo dục quốc phòng thông báo kết quả học hè (học kỳ phụ) năm học 2013-2014 cho các sinh viên học các học phần bao gồm: học phần Đường lối quân sự của Đảng (mã 4300111); học phần Công tác quốc phòng - an ninh (mã 4300112); học phần Quân sự chung, chiến thuật và kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK (mã 4300211). Chi tiết cụ thể xem file đính kèm:

File đính kèm:
Download this file (Ket_qua_hoc_he_T7_2014.xls)Ket_qua_hoc_he_T7_2014.xls[ ]91 Kb
 

Thông báo điểm GDQP học tháng 6/2014

Email In PDF.

Khoa Giáo dục quốc phòng thông báo điểm thi GDQP -AN gồm môn Đường lối quân sự của Đảng (mã 4300111); môn Công tác QP-AN (mã 4300112); môn Quân sự chung , chiến thuật và kỹ thuật bắn súng TL AK (mã 4300211) cho sinh viên học vào tháng 6 năm 2014, chi tiết xem file đính kèm.

 

Thông báo điểm GDQP học trong tháng 1 năm 2014

Email In PDF.

Khoa Giáo dục quốc phòng thông báo điểm thi Lần 1 và Lần 2 môn Đường lối quân sự của Đảng (mã 4300111); môn Công tác quốc phòng - an ninh (mã 4300112); môn Quân sự chung và kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK (mã 4300211) cho sinh viên ĐH học trong tháng 01 năm 2014. Chi tiết xem file đính kèm:

 

Thông báo điểm GDQP K58 - Học tháng 9/2013

Email In PDF.

Khoa Giáo dục quốc phòng thông báo điểm thi Lần 1 và Lần 2 môn Đường lối quân sự của Đảng  (mã 4300111) và môn Công tác quốc phòng - an ninh (mã 4300112) cho sinh viên ĐH K58 học tháng 9 năm 2013. Chi tiết xem file đính kèm:

 


Trang 3 trong tổng số 5 trang