• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Kết quả học tập

 Thông báo điểm GDQP học tháng 8 năm 2013

Email In PDF.

Khoa GDQP thông báo kết quả thi lần 1 và lần 2 môn GDQP của sinh viên học trong tháng 8 năm 2013 gồm 06 nhóm (từ nhóm 01 đến nhóm 06). Các Học phần GDQP-4300111, GDQP-4300112, GDQP-4300211. Chi tiết xem file đính kèm:

File đính kèm:
Download this file (GDQP 4300211_T8_2013.xls)GDQP 4300211_T8_2013.xls[ ]680 Kb
Download this file (GDQP 4300112_T8_2013.xls)GDQP 4300112_T8_2013.xls[ ]661 Kb
Download this file (GDQP 4300111_T8_2013.xls)GDQP 4300111_T8_2013.xls[ ]662 Kb
 

Thông báo điểm lớp học hè 2013

Email In PDF.

Khoa Giáo dục quốc phòng thông báo điểm các nhóm học hè tháng 7 năm 2013. Chi tiết xem file đính kèm.

File đính kèm:
Download this file (He_2013.xls)He_2013.xls[ ]88 Kb
 

Thông báo điểm thi lại Cao đẳng K56

Email In PDF.

Khoa GDQP thông báo điểm thi lại học phần GDQP3 - Lớp Cao đẳng Khai thác A+B/56 và lớp CĐ Xây dựng A+B/56. Học tháng 6/2013. Xem file đính kèm

File đính kèm:
Download this file (Thi lại CĐ K56.xls)Thi lại CĐ K56.xls[ ]31 Kb
 

Thông báo điểm thi lại GDQP3

Email In PDF.

Khoa GDQP thông báo điểm thi lại học phần GDQP3 - Học tháng 6/2013. Xem file đính kèm

File đính kèm:
Download this file (Bao diem thi lại GDQP3 - Học T6-2013.xls)Bao diem thi lại GDQP3 - Học T6-2013.xls[ ]458 Kb
 

Thông báo điểm thi lại GDQP2

Email In PDF.

Khoa GDQP thông báo điểm thi lại học phần GDQP2 - Học tháng 6/2013. Xem file đính kèm

File đính kèm:
Download this file (Bao diem thi lại  GDQP2 - Học T6-2013.xls)Bao diem thi lại GDQP2 - Học T6-2013.xls[ ]455 Kb
 


Trang 4 trong tổng số 5 trang