• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Kết quả học tập

 Thông báo điểm thi lại GDQP1

Email In PDF.

Khoa GDQP thông báo điểm thi lại học phần GDQP1 - Học tháng 6/2013. Xem file đính kèm

File đính kèm:
Download this file (Bao diem thi lại GDQP1 - Học T6-2013.xls)Bao diem thi lại GDQP1 - Học T6-2013.xls[ ]457 Kb
 

Thông báo điểm GDQP4

Email In PDF.

Khoa GDQP thông báo điểm thi học phần GDQP4 - Học tháng 6 năm 2013. Xem file đính kèm

File đính kèm:
Download this file (Bao diem GDQP4 - Học T6-2013.xls)Bao diem GDQP4 - Học T6-2013.xls[ ]454 Kb
 

Thông báo điểm thi lại GDQP Cao đẳng Kế toán K56

Email In PDF.

Khoa GDQP thông báo điểm thi lại Học phần DGQP3 (4300201). Thi lại trong tháng 6 năm 2013

File đính kèm:
Download this file (Thi lại GDQP3- CĐ Kế toán K56.xls)Thi lại GDQP3- CĐ Kế toán K56.xls[ ]34 Kb
 

Thông báo điểm thi lại GDQP - Đại học K54-56

Email In PDF.

Xem kết quả thi lại ở file đính kèm

File đính kèm:
Download this file (Thi lại GDQP - Đại học K54-56.xls)Thi lại GDQP - Đại học K54-56.xls[ ]516 Kb
 


Trang 5 trong tổng số 5 trang