• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Tài liệu học tập chính trị - Dùng cho lực lượng tự vệ năm 2016

Email In PDF.

Thực hiện Chỉ thị số 09-CT/QU ngày 30/12/2015 của Quận ủy Bắc Từ Liêm về lãnh đạo nhiệm vụ công tác quân sự - quốc phòng năm 2016; Kế hoạch số 26/KH-BCH ngày 14/01/2016 của Ban chỉ huy quân sự quận Bắc Từ Liêm về thực hiện nhiệm vụ quân sự địa phương - quốc phòng năm 2016 và Kế hoạch số 03/KH-BCH ngày 09/5/2016 của Ban chỉ huy quân sự Trường Đại học Mỏ - Địa chất, ngày 17/5/2016 Nhà trường sẽ tổ chức Lễ khai mạc và học chính trị cho lực lượng tự vệ.

Ban chỉ huy quân sự trường gửi tới các đồng chí cán bộ, chiến sĩ tự vệ các Chuyên đề giáo dục chính trị đối với lực llượng dân quân tự vệ năm 2016. Chi tiết xem file đính kèm.

 

 

 

Khoa GDQP tổ chức giảng dạy 14 nhóm GDQP - AN cho sinh viên từ tuần 24 năm học 2017 - 2018

Email In PDF.

Theo kế hoạch Giáo dục và Đào tạo năm học 2017- 2018 của Trường Đại học Mỏ - Địa chất, từ ngày 15/01/2018 Khoa Giáo dục quốc phòng tiến hành giảng dạy cho 14 nhóm sinh viên học môn GDQP – AN. Các môn học đợt này bao gồm: Đường lối quân sự của Đảng (mã 4300111) 02 nhóm; Công tác quốc phòng – an ninh (mã 4300112) 02 nhóm ; Quân sự chung, chiến thuật và kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK (mã 4300211) 10 nhóm. Đặc biệt trong đợt học tập này, sinh viên học phần thực hành như: Bắn súng, ném lựu đạn, đội ngũ, chiến thuật sẽ học tại khu Đô thị đại học của Nhà trường để đảm bảo yếu tố địa hình và tình huống của bài học.

Đọc thêm...
 

Thông báo điểm Giáo dục quốc phòng - an ninh Học kỳ 3 (Học kỳ hè) năm học 2014-2015

Email In PDF.

Khoa Giáo dục quốc phòng Thông báo điểm Giáo dục quốc phòng - an ninh Học kỳ 3 (Học kỳ hè) năm học 2014-2015. Chi tiết xem file đính kèm.

 

Giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh

Email In PDF.

I. Vị trí, tính chất giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh

 

1. Giáo dục quốc phòng - an ninh là bộ phận của nền giáo dục quốc dân, một nội dung cơ bản trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân; là môn học chính khoá trong chương trình giáo dục, đào tạo trung học phổ thông đến đại học và các trường chính trị, hành chính, đoàn thể.

2. Học tập, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh là quyền lợi và nghĩa vụ của cán bộ, công chức và của toàn dân. Kiến thức quốc phòng - an ninh tương ứng với chức danh cán bộ là một trong các tiêu chuẩn bắt buộc và là một trong những tiêu chí để xem xét, đề bạt, bổ nhiệm đối với người giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong cơ quan, tổ chức các cấp, các ngành.

Đọc thêm...
 

Tuyển chọn nam sinh viên khóa 56 đi đào tạo sĩ quan dự bị năm 2016

Email In PDF.

Căn cứ công văn số 28/BGDĐT-GDQP ngày 04/4/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao nhiệm vụ tuyển chọn nam sinh viên tốt nghiệp đại học đi đào tạo sĩ quan dự bị năm 2016;

Thực hiện Kế hoạch số 121/KH-MĐC ngày 13/4/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ - Địa chất về tuyển chọn nam sinh viên khoá 56 đi đào tạo sĩ quan dự bị, Nhà trường hướng dẫn thực hiện như sau.

Chi tiết xem file đính kèm.

Đọc thêm...
 


Trang 7 trong tổng số 16 trang