Thông báo điểm Giáo dục quốc phòng - an ninh Học kỳ II năm học 2014-2015

Thứ ba, 14 Tháng 7 2015 00:00
Array In Array

Khoa Giáo dục quốc phòng thông báo điểm Giáo dục quốc phòng - an ninh Học kỳ II năm học 2014-2015, từ ngày 08/6/2015 đến 28/6/2015. Chi tiết xem file đính kèm.