Bài báo khoa học đã công bố

1. Phạm Quốc Đảm, Một số biện pháp nâng cao tính kỷ luật cho sinh viên tại cơ sở Lạng Sơn của trường Đại học Mỏ - Địa chất, Thông tin Khoa học quân sự Pháo Binh, 58, 47-50, 2020
2. Vũ Quang Hay, Một số biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên Khoa Giáo dục quốc phòng, Trường Đại học Mỏ - Địa chất trước tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, Thông tin Khoa học Quân sự Pháo binh, 58, 47-50, 2020
3. Nguyễn Đình Toàn, Vũ Quang Hay, Nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế về công nghiệp quốc phòng, Tạp chí công nghiệp quốc phòng & kinh tế, 3, 31-33, 2020
4. Hoàng Xuân Trường, Biện pháp giáo dục sinh viên Trường Đại học Mỏ - Địa chất phòng, chống tác động của thông tin sai trái trên không gian mạng hiện nay, Dạy và học ngày nay, Kì 2, 03/2020, 55, 2020
5. Nguyễn Văn Phong, Về phát triển máy bay không người lái và vũ khí, trang bị chống máy bay không người lái khi tác chiến trên biển, Kiến thức quốc phòng hiện đại, 2020
6. Chiến dịch tiến công Quảng Trị năm 1972 - Một số bài học kinh nghiệm về nghệ thuật sử dụng Pháo binh, Thông tin Khoa học Quân sự Pháo binh, Số 54, 64-67, 2019
7. Trần Văn Độ, Cuộc cách mạng công nghệ lần thứ tư trong giáo dục Đại học - vận dụng vào đổi mới Giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên trường Đại học Mỏ - Địa chất hiện nay, Khoa học quân sự Pháo binh, 57, 20, 2019
8. Phạm Ngọc Cường; Trần Văn Độ, Quản lý phát triển dự án tài nguyên số hóa tài liệu nội sinh tại trung tâm thông tin - thư viện, Đại học Quốc gia Hà Nội, Tạp chí khoa học Công nghệ & Thực phẩm, 2019
9. Trần Bắc Bộ, Một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục tinh thần yêu nước cho sinh viên ở Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Thông tin KHQS Pháo binh, 56, 32, 2019
10. Trần Bắc Bộ, Bồi dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng cho giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh ở Trường Đại học Mỏ - Địa chất theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh hiện nay, Thông tin KHQS Pháo binh, 2019
11. Phạm Quốc Đảm, Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Trường Đại học Mỏ - Địa chất đáp ứng yêu cầu xây dựng Đảng trong tình hình mới, Tạp chí thiết bị giáo dục, Kỳ 1, 206, 69, 2019
12. Phạm Quốc Đảm, Điểm mới trong công tác giảng dạy Giáo dục Quốc phòng, an ninh tập trung của Khoa Giáo dục quốc phòng Trường Đại học - Mỏ địa chất, Thông tin khoa học quân sự Pháo Binh, 2019
13. Trần Thanh Hanh, Nguyễn Văn Quảng, Hải quân Mỹ thực hiện phương thức "sát thương phân tán", Kiến thức quốc phòng hiện đại, 05-2019, 50, 2019
14. Nguyễn Văn Phong, Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa ở dân tộc dao trong bối cảnh hội nhập và toàn cầu hóa hiện nay, Kiến thức quốc phòng hiện đại, 2019
15. Nguyễn Văn Phong, Một số loại vũ khí chống máy bay không người lái, Kiến thức quốc phòng hiện đại, 2019
16. Nguyễn Văn Phong, Vài nét về phát triển xe chiến đấu không người lái của một số nước, Kiến thức quốc phòng hiện đại, 2019
17. Vũ Thanh Hà, Tích cực hóa sinh viên trong giảng dạy môn Giáo dục quốc phòng và an ninh ở các trường đại học hiện nay, Tạp chí Dạy và Học ngày nay, Kì 2 - 5/2019, 78, 2019
18. Trần Bắc Bộ, Một số kinh nghiệm sử dụng pháo binh chi viện cho Trung đoàn bộ binh 66 của Sư đoàn bộ binh 10 tiến công tiêu diệt căn cứ Non Nước (Tây Nguyên) năm 1972, Thông tin Khoa học quân sự Pháo binh, 2018
19. Phạm Quốc Đảm, Khoa Giáo dục quốc phòng Trường Đại học Mỏ - Địa chất với việc nâng cao chất lượng giảng dạy, Thông tin khoa học quân sự Pháo Binh, 2018
20. Phạm Quốc Đảm Lê Thị Định, Chủ động phòng chống tệ nạn xã hội trong sinh viên các trường đại học hiện nay, Tạp chí Giáo dục và xã hội, 2018
21. Hoàng Xuân Trường, Một số giải pháp nhằm giúp cho sinh viên trường Đại học Mỏ - Địa chất học tập tốt và yêu thích môn học Giáo dục Quốc phòng và an ninh., Tạp chí Giáo dục và xã hội, 2018
22. Phạm Quốc Đảm, Lê Thị Định, Chủ động phòng chống tệ nạn xã hội trong sinh viên các trường đại học hiện nay, Tạp chí Giáo dục và Xã hội, 2018
23. Trần Thanh Hanh, Vũ Thanh Hà, Tư tưởng Hồ Chí Minh về nguyên tắc tính thống nhất giữa nói và làm, Tạp chí Giáo dục và Xã hội, 6/2018, 170 kỳ 1, 183, 2018
24. Nguyễn Văn Phong, Quân đôi Nga đẩy mạnh xây dưng năng lực tác chiến của lực lượng tác chiến có trang, thiết bị không người lái, Kiến thức quốc phòng hiện đại, 2018
25. Nguyễn Văn Phong, Một vài nét về việc hải quân Mỹ điều chỉnh chiến lược trên biển, Kiến thức quốc phòng hiện đại, 2018
26. Vũ Quang Hay, Trần Bắc Bộ, Đổi mới công tác quản lý sinh viên góp phần nâng cao chất lượng đào tạo ở Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Tài liệu GDQP-AN Quý 4 - 2017
27. Trần Bắc Bộ, Vũ Quang Hay,, Giáo dục quốc phòng - an ninh góp phần nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật học tập cho sinh viên Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Giáo dục & Xã hội Số Đặc biệt (T9-2017)
28. Trần Bắc Bộ, Vũ Quang Hay, Đổi mới công tác quản lý sinh viên góp phần nâng cao chất lượng đào tạo ở Trường ĐH Mỏ - Địa chất, Tài liệu GDQP-AN, Quý 4, 2017
29. Trần Bắc Bộ, Đổi mới phương pháp dạy học giáo dục quốc phòng - an ninh cho học sinh, sinh viên ở trường Đại học Mỏ - Địa chất, Thông tin KHQS Pháo binh, 2017
30. Trần Bắc Bộ, Vũ Quang Hay, Giáo dục quốc phòng - an ninh góp phần nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật học tập cho sinh viên Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Tạp chí Giáo dục & Xã hội, Số đặc biệt, 2017
31. Phạm Công Tú, Trần Bắc Bộ, Một số giải pháp xây dựng lực lượng tự vệ Trường Đại học Mỏ - Địa chất trong giai đoạn hiện nay, Tạp chí Dân quân tự vệ - Giáo dục quốc phòng, T7-2017, 118 (162), 52, 2017
32. Nguyễn Văn Phong, Vài nét về xu hướng phát triển tên lửa chống tăng hiện nay, Tạp chí kiến thức quốc phòng hiện đại, 2017
33. Trần Thanh Hanh, Học thuyết quốc phòng Việt Nam về xây dựng sức mạnh quốc phòng tổng hợp trong thời kỳ mới, Dạy và Học ngày nay, 12-2016, 91, 2016
34. Nguyễn Văn Phong, In-đô-nê-xi-a trên con đường trở thành cường quốc quân sự biển,Tạp chí kiến thức quốc phòng, 2016
35. Vũ Thanh Hà, Bài học kinh nghiệm về chuẩn bị lực lượng quân sự trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975, Tạp chí Dạy và Học ngày nay, 12-2016, 89, 2016
36. Hoàng Xuân Trường, Đổi mới dạy học theo nhóm nhằm nâng cao chất lượng giáo dục quốc phòng ở Trường Đại học Mỏ - Địa chất hiện nay, Tạp chí Giáo dục và xã hội, số đặc biệt, 11/2015, tr. 67-70
37. Trần Bắc Bộ, Nguyễn Văn Quảng, Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng Giáo dục quốc phòng - an ninh cho sinh viên theo học chế tín chỉ ở Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Tạp chí Dân quân tự vệ, 6, 2014
38. Trần Bắc Bộ, Bùi Thế Trung, Xây dựng cơ sở dữ liệu lưới khống chế Pháo binh đảm bảo cho các nhiệm vụ chiến đấu của Binh chủng, Tạp chí Môi trường Đô thị Việt Nam, 6, 2013
39. Trần Bắc Bộ, Thực trạng và một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tự vệ của Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Tạp chí Dân quân tự vệ, 57, 2012