Bài báo khoa học đã công bố

1.

Trần Bắc Bộ, Giải pháp bảo đảm chất lượng giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên Trường đại học Mỏ - Địa chất do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, Tạp chí Dạy và Học ngày nay, Kì 2, 06/2021, 61-63, 2021

2.

Phạm Quốc Đảm, Phương pháp thảo luận nhóm và một số yêu cầu, biện pháp khi vận dụng trong dạy học môn Giáo dục quốc phòng và an ninh ở Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Thông tin Khoa học quân sự Pháo Binh, 1, 60, 52, 2021

3.

Vũ Quang Hay, Pháo tự hành của quân đội một số nước trên thế giới, Thông tin Khoa học quân sự Pháo binh, 60, 121-124, 2021

4.

Nguyễn Văn Phong, Phát huy các di sản văn hóa truyền thống cộng đồng các dân tộc thiểu số ở tỉnh Hà Giang trong phát triển du lịch cộng đồng, Tạp chí dân tộc và thời đại, Số 217, 72-77, 2021

5.

Phạm Công Tú, Một số biện pháp nâng cao chất lượng tuyển chọn nam sinh viên tốt nghiệp đại học đi đào tạo sĩ quan dự bị ở Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Thông tin Khoa học quân sự Pháo binh, Số 59-12/2020, 51-54, 2020

6.

Nguyễn Văn Phong, Vài nét về chính sách trang bị quốc phòng của Nhật Bản, Tạp chí kiến thức quốc phòng hiện đại, 12-2020

7.

Đại tá Nguyễn Đình Toàn, Thượng tá Vũ Quang Hay, Phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ chủ quyền biển, đảo, Tạp chí công nghiệp quốc phòng & kinh tế, 4, 39-41, 2020

8.

Phạm Quốc Đảm, Một số biện pháp nâng cao tính kỷ luật cho sinh viên tại cơ sở Lạng Sơn của Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Thông tin Khoa học quân sự Pháo binh, 58, 47-50, 2020

9.

Vũ Quang Hay, Một số biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên Khoa Giáo dục quốc phòng, Trường Đại học Mỏ - Địa chất trước tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, Thông tin Khoa học quân sự Pháo binh, 58, 47-50, 2020

10.

Nguyễn Đình Toàn, Vũ Quang Hay, Nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế về công nghiệp quốc phòng, Tạp chí công nghiệp quốc phòng & kinh tế, 3, 31-33, 2020

11.

Hoàng Xuân Trường, Biện pháp giáo dục sinh viên Trường Đại học Mỏ - Địa chất phòng, chống tác động của thông tin sai trái trên không gian mạng hiện nay, Tạp chí Dạy và Học ngày nay, Kì 2, 03/2020, 55, 2020

12.

Nguyễn Văn Phong, Về phát triển máy bay không người lái và vũ khí, trang bị chống máy bay không người lái khi tác chiến trên biển, Tạp chí Kiến thức quốc phòng hiện đại, 2020

13.

Vũ Quang Hay, Chiến dịch tiến công Quảng Trị năm 1972 - Một số bài học kinh nghiệm về nghệ thuật sử dụng Pháo binh, Thông tin Khoa học quân sự Pháo binh, Số 54, 64-67, 2019

14.

Trần Văn Độ, Cuộc cách mạng công nghệ lần thứ tư trong giáo dục Đại học - Vận dụng vào đổi mới Giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên Trường Đại học Mỏ - Địa chất hiện nay, Thông tin Khoa học quân sự Pháo binh, 57, 20, 2019

15.

Phạm Ngọc Cường, Trần Văn Độ, Quản lý phát triển dự án tài nguyên số hóa tài liệu nội sinh tại Trung tâm Thông tin - Thư viện, Đại học Quốc gia Hà Nội, Tạp chí khoa học Công nghệ & Thực phẩm, 2019

16.

Trần Bắc Bộ, Một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục tinh thần yêu nước cho sinh viên ở Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Thông tin Khoa học quân sự Pháo binh, 56, 32, 2019

17.

Trần Bắc Bộ, Bồi dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng cho giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh ở Trường Đại học Mỏ - Địa chất theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh hiện nay, Thông tin Khoa học quân sự Pháo binh, 2019

18.

Phạm Quốc Đảm, Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Trường Đại học Mỏ - Địa chất đáp ứng yêu cầu xây dựng Đảng trong tình hình mới, Tạp chí thiết bị giáo dục, Kì 1, 206, 69, 2019

19.

Phạm Quốc Đảm, Điểm mới trong công tác giảng dạy Giáo dục quốc phòng, an ninh tập trung của Khoa Giáo dục quốc phòng Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Thông tin Khoa học quân sự Pháo binh, 2019

20.

Trần Thanh Hanh, Nguyễn Văn Quảng, Hải quân Mỹ thực hiện phương thức "sát thương phân tán", Tạp chí kiến thức quốc phòng hiện đại, 05-2019, 50, 2019

21.

Nguyễn Văn Phong, Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa ở dân tộc dao trong bối cảnh hội nhập và toàn cầu hóa hiện nay, Tạp chí kiến thức quốc phòng hiện đại, 2019

22.

Nguyễn Văn Phong, Một số loại vũ khí chống máy bay không người lái, Tạp chí kiến thức quốc phòng hiện đại, 2019

23.

Nguyễn Văn Phong, Vài nét về phát triển xe chiến đấu không người lái của một số nước, Tạp chí kiến thức quốc phòng hiện đại, 2019

24.

Vũ Thanh Hà, Tích cực hóa sinh viên trong giảng dạy môn Giáo dục quốc phòng và an ninh ở các trường đại học hiện nay, Tạp chí Dạy và Học ngày nay, Kì 2 - 5/2019, 78, 2019

25.

Trần Bắc Bộ, Một số kinh nghiệm sử dụng pháo binh chi viện cho Trung đoàn bộ binh 66 của Sư đoàn bộ binh 10 tiến công tiêu diệt căn cứ Non Nước (Tây Nguyên) năm 1972, Thông tin Khoa học quân sự Pháo binh, 2018

26.

Phạm Quốc Đảm, Khoa Giáo dục quốc phòng Trường Đại học Mỏ - Địa chất với việc nâng cao chất lượng giảng dạy, Thông tin Khoa học quân sự Pháo Binh, 2018

27.

Phạm Quốc Đảm, Lê Thị Định, Chủ động phòng chống tệ nạn xã hội trong sinh viên các trường đại học hiện nay, Tạp chí Giáo dục và Xã hội, 2018

28.

Hoàng Xuân Trường, Một số giải pháp nhằm giúp cho sinh viên Trường Đại học Mỏ - Địa chất học tập tốt và yêu thích môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh, Tạp chí Giáo dục và xã hội, 2018

29.

Trần Thanh Hanh, Vũ Thanh Hà, Tư tưởng Hồ Chí Minh về nguyên tắc tính thống nhất giữa nói và làm, Tạp chí Giáo dục và Xã hội, 6/2018, 170 kỳ 1, 183, 2018

30.

Nguyễn Văn Phong, Quân đội Nga đẩy mạnh xây dựng năng lực tác chiến của lực lượng tác chiến có trang, thiết bị không người lái, Tạp chí kiến thức quốc phòng hiện đại, 2018

31.

Nguyễn Văn Phong, Một vài nét về việc hải quân Mỹ điều chỉnh chiến lược trên biển, Tạp chí kiến thức quốc phòng hiện đại, 2018

32.

Trần Bắc Bộ, Vũ Quang Hay, Giáo dục quốc phòng - an ninh góp phần nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật học tập cho sinh viên Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Tạp chí Giáo dục và Xã hội, Số đặc biệt (T9-2017)

33.

Trần Bắc Bộ, Vũ Quang Hay, Đổi mới công tác quản lý sinh viên góp phần nâng cao chất lượng đào tạo ở Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Tài liệu Giáo dục quốc phòng - An ninh, Quý 4, 2017

34.

Trần Bắc Bộ, Đổi mới phương pháp dạy học Giáo dục quốc phòng - an ninh cho học sinh, sinh viên ở Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Thông tin Khoa học quân sự Pháo binh, 2017

35.

Phạm Công Tú, Trần Bắc Bộ, Một số giải pháp xây dựng lực lượng tự vệ Trường Đại học Mỏ - Địa chất trong giai đoạn hiện nay, Tạp chí Dân quân tự vệ - Giáo dục quốc phòng, T7-2017, 118 (162), 52, 2017

36.

Nguyễn Văn Phong, Vài nét về xu hướng phát triển tên lửa chống tăng hiện nay, Tạp chí kiến thức quốc phòng hiện đại, 2017

37.

Trần Thanh Hanh, Học thuyết quốc phòng Việt Nam về xây dựng sức mạnh quốc phòng tổng hợp trong thời kỳ mới, Tạp chí Dạy và Học ngày nay, 12-2016, 91, 2016

38.

Nguyễn Văn Phong, In-đô-nê-xi-a trên con đường trở thành cường quốc quân sự biển, Tạp chí kiến thức quốc phòng hiện đại, 2016

39.

Vũ Thanh Hà, Bài học kinh nghiệm về chuẩn bị lực lượng quân sự trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975, Tạp chí Dạy và Học ngày nay, 12-2016, 89, 2016

40.

Hoàng Xuân Trường, Đổi mới dạy học theo nhóm nhằm nâng cao chất lượng Giáo dục quốc phòng ở Trường Đại học Mỏ - Địa chất hiện nay, Tạp chí Giáo dục và Xã hội, Số đặc biệt, 11/2015, tr. 67-70

41.

Trần Bắc Bộ, Nguyễn Văn Quảng, Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng Giáo dục quốc phòng - an ninh cho sinh viên theo học chế tín chỉ ở Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Tạp chí Dân quân tự vệ, 6, 2014

42.

Trần Bắc Bộ, Bùi Thế Trung, Xây dựng cơ sở dữ liệu lưới khống chế Pháo binh đảm bảo cho các nhiệm vụ chiến đấu của Binh chủng, Tạp chí Môi trường Đô thị Việt Nam, 6, 2013

43.

Trần Bắc Bộ, Thực trạng và một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tự vệ của Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Tạp chí Dân quân tự vệ, 57, 2012

44.