Thực hiện Chỉ thị số 31-CT/QU ngày 20/12/2016 của Quận ủy Bắc Từ Liêm về lãnh đạo nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2017; Kế hoạch số 377/KH-UBND ngày 20/12/2016 của UBND quận Bắc Từ Liêm về thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2017 và Kế hoạch huấn luyện lực lượng tự vệ tại chỗ năm 2017 - Cụm thi đua số 6, ngày 23/5/2017, Trường Đại học Mỏ - Địa chất - Đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua số 6 tổ chức Khai mạc huấn luyện lực lượng tự vệ tại chỗ năm 2017 - Cụm thi đua số 6.

Đến dự lễ khai mạc, về phía Ban chỉ huy quân sự quận Bắc Từ Liêm có đồng chí Trung tá Phan Tử Lăng - Phó Chỉ huy trưởng - Tham mưu trưởng; về phía Nhà trường - Đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua số 6 có PGS.TS Bùi Xuân Nam - Phó Bí thư Đảng ủy - Phó Hiệu trưởng - Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự Trường Đại học Mỏ - Địa chất; về phía các đơn vị thành viên trong Cụm thi đua số 6 có: TS Nguyễn Anh Tuấn - Phó Hiệu trưởng - Chính trị viên Ban chỉ huy quân sự Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, TS Hoàng Anh Huy - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội; các đồng chí Chỉ huy phó Ban chỉ huy quân sự của 5 đơn vị thành viên cùng đại diện lãnh đạo các phòng, ban và các đồng chí cán bộ, chiến sĩ tự vệ của các đơn vị thuộc Cụm thi đua số 6.

Phát biểu tại lễ khai mạc, thay mặt Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Ban chỉ huy quân sự Nhà trường, PGS.TS Bùi Xuân Nam đã giao nhiệm vụ cho các đồng chí cán bộ, chiến sĩ tự vệ Nhà trường: (1) Quán triệt và thực hiện tốt phương châm huấn luyện “Cơ bản, thiết thực, chất lượng”; (2) Thực hiện đầy đủ chương trình huấn luyện, đảm bảo nội dung, thời gian, chương trình, quân số tham gia huấn luyện đảm bảo 90% trở lên, ghi chép bài đầy đủ, thực hành huấn luyện có chất lượng cao; (3) Kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự và giáo dục chính trị tư tưởng; (4) Đảm bảo quân số tham gia kiểm tra đầy đủ theo quy định, phấn đấu 100% đạt yêu cầu, trong đó có trên 75% khá giỏi; (5) Đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị.

Tới dự với lễ khai mạc, Trung tá Phan Tử Lăng - Phó Chỉ huy trưởng - Tham mưu trưởng Ban chỉ huy quân sự quận đã phát biểu ghi nhận những thành tích của của các đơn vị thuộc Cụm thi đua số 6 nói chung và của Ban chỉ huy quân sự Trường Đại học Mỏ - Địa chất nói riêng trong công tác huấn luyện tự vệ những năm vừa qua và giao nhiệm vụ cụ thể cho Ban chỉ huy quân sự Nhà trường - Đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua số 6 trong công tác huấn luyện lực lượng tự vệ tại chỗ năm 2017.

Khóa huấn luyện tự vệ của Cụm thi đua số 6 diễn ra trong thời gian từ ngày 23/5 tới ngày 29/5/2017. Trong thời gian huấn luyện, các đồng chí cán bộ, chiến sĩ tự vệ sẽ được bồi dưỡng kiến thức về chính trị - pháp luật và huấn luyện về quân sự. Khóa huấn luyện nhằm bồi dưỡng, nâng cao trình độ nhận thức về tư tưởng chính trị, về nhiệm vụ quốc phòng và an ninh trong tình hình mới, đồng thời giúp lực lượng tự vệ các nhà trường luyện tập thành thạo các động tác kỹ, chiến thuật để vận dụng trong huấn luyện cũng như trong chiến đấu.

Thay mặt Ban chỉ huy quân sự và lực lượng tự vệ Cụm thi đua số 6, đồng chí Phạm Công Tú - Chỉ huy phó Ban chỉ huy quân sự Nhà trường lĩnh hội ý kiến phát biểu chỉ đạo, giao nhiệm vụ của đại diện Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường và Ban chỉ huy quân sự quận, các đồng chí cán bộ, chiến sĩ tự vệ Cụm thi đua số 6 sẽ quyết tâm rèn luyện, nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, bảo đảm chất lượng huấn luyện cao nhất, an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị./.

Đưa tin: Ban chỉ huy quân sự Trường