Thực hiện Quyết định số 106/QĐ-BGDĐT ngày 22/4/2020 và Kế hoạch số 290/KH-MĐC ngày 05/6/2020 của Trường Đại học Mỏ - Địa chất về việc tuyển chọn sinh viên tốt nghiệp đi đào tạo SQDB năm 2020, Khoa Giáo dục quốc phòng được Nhà trường giao nhiệm vụ xác minh lý lịch sinh viên các khoa được tuyển chọn. Ngày 06/7/2020, chi bộ Giáo dục quốc phòng tổ chức sinh hoạt chuyên đề do đồng chí Bí thư chi bộ chủ trì.

Đồng chí Trần Băc Bộ - Phó Bí thư chi bộ thực hiện báo cáo "Nâng cao chất lượng tuyển chọn nam sinh viên đi đào tạo sĩ quan dự bị ở Trường Đại học Mỏ - Địa chất". Báo cáo đã nêu nội dung cụ thể, những khó khăn, tồn tại và đưa ra các giải pháp khắc phục. Các ý kiến đóng góp đã tập trung đi vào vấn đề nâng cao chất lượng tuyển chọn, phân tích những khó khăn và đề ra các biện pháp để bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông và xác minh đúng, đủ theo quy định chung.

Kết thúc buổi sinh hoạt chuyên đề các đảng viên đã biểu quyết nhất trí và xác định quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao với chất lượng cao nhất, đảm bảo an toàn mọi mặt./.