Thực hiện hướng dẫn của Phòng Tổ chức Cán bộ và quy định 2007 ngày 25/12/2018 của Trường Đại học Mỏ - Địa chất về  quy định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, thôi giữ chúc vụ, từ chức, miễn nhiệm viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thuộc Trường Đại Học Mỏ - Địa chất.Ngày 04 tháng 08 năm 2020, Khoa giáo dục quốc phòng đã tiến hành Triệu tập cuộc họp của cấp ủy chi bộ, lãnh đạo Khoa, bộ môn và tổ trưởng công đoàn khoa theo đúng thành phần được quy định để thực hiện lấy phiếu tín nhiệm để bầu phó trưởng Khoa Giáo dục quốc phòng.Tới dự có đại diện Lãnh đạo Phòng Tổ chức Cán bộ: PGS.TS Nguyễn Ngọc Khánh; Cuộc họp đã được thực hiện theo đúng quy trình  quy định theo 5 bước với phó chủ nhiệm khoa nhiệm kỳ 2020-2025 với kết quả như sau:

Trung tá ThS. Trần Bắc Bộ - Phó rưởng khoa GDQP

Lãnh đạo chỉ huy khoa, bộ môn và công đoàn đã nhất trí thông qua kết quả của quy trình. Đồng thời đề nghị đồng chí Trần Bắc Bộ tiếp tục hoàn thiện hồ sơ bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng Khoa Giáo dục quốc phòng để trình Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà Trường xét duyệt và ra Quyết định bổ nhiệm./.

Lãnh đạo chỉ huy Khoa họp thực hiện quy trình bổ nhiệm Phó Trưởng khoa nhiệm kỳ 2020 - 2025