Thực hiện kế hoạch số 3674/BGD ĐT-GDQPAN, ngày 17 tháng 09 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Tập huấn cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh; tập huấn ứng dụng CNTT trong giảng dạy môn GDQPAN năm 2020; theo Quyết định số 918/QĐ-MĐC, ngày 30 tháng 09 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ - Địa chất. Khoa GDQP đã cử 03 cán bộ, giảng viên gồm: Trung tá. ThS Trần Bắc Bộ, Phó Trưởng khoa, Trưởng đoàn; Thượng tá. ThS Vũ Quang Hay, Trưởng bộ môn; Trung tá. ThS Hoàng Xuân Trường, giảng viên tham gia Lớp tập huấn tại Đồ Sơn, Hải Phòng trong 02 ngày, từ ngày 01 đến ngày 02 tháng 10 năm 2020. Quá trình tập huấn, cán bộ, giảng viên tham gia học tập tích cực, chấp hành nghiêm quy định của Ban tổ chức lớp tập huấn, kết quả tập huấn đạt khá./.

P/S: Ảnh trên: Đồng chí Thiếu tướng Phạm Đức Tú, Vụ Trưởng GDQP & AN và cán bộ, giảng viên Khoa GDQP tham dự tập huấn năm 2020