Sáng ngày 31 tháng 5 năm 2021, thừa ủy quyền của Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Binh chủng Pháo binh và Cục Chính trị Binh chủng, Đại tá. ThS Phạm Quốc Đảm, Trưởng Khoa GDQP đã trao Quyết định thăng quân hàm từ trung úy lên thượng úy cho đ/c Nghiêm Công Đĩnh, giáo viên Khoa GDQP. Tham gia Lễ trao quân hàm sĩ quan năm 2021 có đầy đủ cán bộ, giảng viên trong Khoa GDQP. Thay mặt cán bộ, giảng viên Khoa GDQP đồng chí Trưởng khoa, Bí thư Chi bộ GDQP đã chúc mừng và gắn quân hàm sĩ quan cho Thượng úy Nghiêm Công Đĩnh. 

Dưới đây là một số hình ảnh buổi Lễ:

                                                                                                               Đưa tin: Khoa GDQP