Thực hiện Quyết định số 237/QĐ-MĐC, ngày 05 tháng 04 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ - Địa chất về việc cho phép thực hiện báo cáo học thuật tại các Bộ môn trong học kỳ II năm học 2020-2021 và Kế hoạch công tác của Khoa Giáo dục quốc phòng. Ngày 31 tháng 05 năm 2021, các Bộ môn thuộc Khoa GDQP tiến hành tổ chức cho các tác giả báo cáo học thuật học kỳ II năm học 2020-2021, tại Văn phòng khoa GDQP, Phòng 710, nhà C12 tầng. Cụ thể như sau:

Bộ môn Đường lối quân sự có: 03 báo cáo được trình bày và tiến hành thảo luận

1. Học thuật: “Thống nhất nội dung, phương pháp giảng bài: Phòng, chống một số loại tội phạm xâm hại danh dự, nhân phẩm của người khác do giảng viên Trần Bắc Bộ thực hiện;

2. Học thuật: Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với lực lượng vũ trang nhân dân và vận dụng vào bài giảng xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam trong giai đoạn hiện naydo giảng viên Trần Văn Độ thực hiện;

3. Học thuật: Sự sụp đổ của mô hình CNXH ở Liên xô và vận dụng vào giảng dạy môn học GDQP&AN cho sinh viên Trường Đại học Mỏ - Địa chấtdo giảng viên Phạm Quốc Đảm thực hiện.

Bộ môn Kỹ thuật quân sự có: 03 báo cáo được trình bày và tiến hành thảo luận

1. Học thuật: “Một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động công tác dân vận tại cơ sở Lạng Sơn” do giảng viên Vũ Quang Hay thực hiện;

2. Học thuật: “Một số giải pháp nâng cao chất lượng duy trì chế độ trong tuần (chào cờ duyệt đội ngũ, thông báo chính trị, tổng dọn vệ sinh) tại cơ sở Lạng Sơn” do giảng viên Nguyễn Văn Phong thực hiện;

3. Học thuật: "Một số giải pháp nâng cao chất lượng ăn uống cho sinh viên học tập tại cơ sở Lạng Sơn" do giảng viên Nghiêm Công Đĩnh thực hiện.

Đây là một hoạt động thường xuyên trong công tác nghiên cứu khoa học, giúp các giảng viên có thêm những kiến thức về giảng dạy thực hành tại cơ sở Lạng Sơn và ứng dụng công nghệ thông tin, vận dụng các kiến thức chuyên sâu trong các nội dung giảng dạy để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chất lượng giảng dạy môn Giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên tại Trường Đại học Mỏ - Địa chất.

Dưới đây là một số hình ảnh sinh hoạt:

                                                                                                 Đưa tin: Khoa GDQP