Ngày 29 tháng 06 năm 2021, đúng 75 năm ngày truyền thống của Binh chủng Pháo binh, thừa ủy quyền của Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Binh chủng Pháo binh, Đại tá Bùi Ngọc Tuyên, Chủ nhiệm Chính trị Binh chủng đã trao Quyết định thăng quân hàm từ Trung tá lên Thượng tá cho đ/c Trần Bắc Bộ, Phó trưởng khoa Giáo dục quốc phòng. Tham gia Lễ trao quân hàm sĩ quan năm 2021 có các đồng chí trong Ban Chủ nhiệm Cục Chính trị, trợ lý kế hoạch và các đồng chí được thăng quân hàm, nâng lương năm 2021 thuộc Cục Chính trị Binh chủng. Thay mặt lãnh đạo Cục Chính trị, đồng chí Cục trưởng chúc mừng các đồng chí được thăng quân hàm, nâng lương năm 2021.