Thực hiện Công văn số 2420/BGDĐT-GDQPAN, ngày 11 tháng 6 năm 2021 của Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc tổ chức giảng dạy môn học giáo dục quốc phòng và an ninh gửi Trường Đại học Mỏ - Địa chất. Ngày 16/07/2021, Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh trung ương phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo kiểm tra việc tự chủ giáo dục quốc phòng và an ninh của Trường Đại học Mỏ  - Địa chất. Về dự và kiểm tra có các đ/c: Thiếu tướng Phạm Đức Tú, Vụ trưởng vụ GDQP&AN, Bộ Giáo dục & Đào tạo, trưởng đoàn; Đại tá Nguyễn Ngọc Hùng, Phó trưởng phòng, phòng Giáo dục quốc phòng, cục Dân quân tự vệ; Đại tá Phạm Quang Hiệp, chuyên viên cao cấp, Vụ Giáo dục quốc phòng. Đoàn kiểm tra đã nghe đ/c Đại tá. ThS Phạm Quốc Đảm, Trưởng Khoa GDQP thay mặt Nhà trường báo cáo kế hoạch tự chủ giáo dục quốc phòng và an ninh của Trường Đại học Mỏ - Địa chất và kiểm tra thực địa nơi ăn, ở, giảng đường, bãi tập, cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy theo Quy đinh về GDQP&AN cho sinh viên. Thay mặt đoàn kiểm tra, đ/c Thiếu tướng Phạm Đức Tú đã nhận xét và kết luận Trường Đại học Mỏ - Địa chất đủ điều kiện tự chủ về GDQP&AN nhưng tiếp tục củng cố nơi ăn, ở, giảng đường, bãi tập theo ý kiến của Đoàn kiểm tra và khẩn trương xây dựng đề án để trình Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt. Thay mặt Ban Giám hiệu Nhà trường, PGS.TS Triệu Hùng Trường, Phó hiệu trưởng, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự Nhà trường đã phát biểu lĩnh hội các ý kiến của Đoàn kiểm tra và hứa sẽ chỉ đạo củng cố, bổ sung, khắc phục đúng theo yêu cầu của đoàn kiểm tra để Trường Đại học Mỏ - Địa chất được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận đủ điều kiện được tự chủ giáo dục quốc phòng và an ninh./.

Một số hình ảnh buổi kiểm tra:

                                                                                                                                                                                Đưa tin Khoa GDQP