Sáng ngày 25 tháng 03 năm 2023, Khoa giáo dục quốc phòng đã tổ chức cuộc họp chi bộ, để thực hiện lấy phiếu tín nhiệm để quy hoạch chức danh Bí thư, Phó Bí thư chi bộ, chi ủy viên chi bộ giáo dục quốc phòng nhiệm kỳ 2020 - 2025 và nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Thực hiện theo hướng dẫn số 04-HD/DU, ngày 22 tháng 4 năm 2022 của Đảng ủy Trường Đại học Mỏ - Địa chất về thực hiện công tác rà soát, bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ hiện tại và quy hoạch nhiệm kỳ kế tiếp.

Ngày 25 tháng 03 năm 2023, Khoa giáo dục quốc phòng đã tiến hành Triệu tập cuộc họp chi bộ, để thực hiện lấy phiếu tín nhiệm để quy hoạch chức danh Bí thư, Phó Bí thư, chi ủy chi bộ giáo dục quốc phòng nhiệm kỳ 2020 - 2025 và nhiệm kỳ 2025 - 2030. Về dự với hội nghị có PGS.TS. Khổng Cao Phong Đảng ủy viên Trường trực tiếp theo dõi và giám sát việc quy hoạch của chi bộ. Về dự còn có các đảng viên trong chi bộ. hội nghị đã tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm cho chức danh Bí thư, Phó bí thư chi bộ các nhiệm kỳ như sau:

Kết quả kiểm phiếu (có biên bản kiểm phiếu kèm theo):

* Nhiệm kỳ 2020 - 2025:

- Đồng chí Thượng tá. ThS Trần Thanh Hanh

            + Bí thư: 7/11 = 63,64%

            + Phó Bí thứ: 7/11 = 63,64%

- Đồng chí Thượng tá. ThS Vũ Quang Hay

            + Phó Bí thứ: 6/11 = 54,55%

            + Chi ủy: 8/11 = 72,73%

* Nhiệm kỳ 2025 - 2030:

- Đồng chí Thượng tá. ThS Trần Thanh Hanh

            + Phó Bí thư: 7/11 = 63,64%

            + Bí thưi 9/11 = 81,82%

 Chi bộ đã nhất trí thông qua kết quả của hội nghi. Đồng thời hoàn thiện hồ sơ quy hoạch theo quy định để gửi cho Đảng ủy, hội Đồng trường xem xét và phê duyệt.

Khoa Giáo dục Quốc phòng, Trường Đại học Mỏ - Địa chất
Tầng 7, phòng 710, Nhà C12 tầng, Số 18 Phố Viên, P. Đức Thắng, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Tel: (+84-24) 38387615  
Email: giaoducquocphong@humg.edu.vn