Chiều ngày 27/3/2023, khoa Giáo dục quốc phòng đã tiến hành Đại hội Tổ Công đoàn khoa nhiệm kỳ 2023 - 2028. Về dự với Đại hội có GVC.ThS Nguyễn Thị Thúy Hà - Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Trường cùng các công đoàn viên trong khoa Giáo dục quốc phòng.

Căn cứ Kế hoạch số 10/KH-CĐT ngày 17/02/2023 của Ban Chấp hành Công đoàn Trường về việc ban hành hướng dẫn tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Công đoàn Trường Đại học Mỏ - Địa chất lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2023 - 2028;

Thực hiện Hướng dẫn số 11 /HD-CĐN ngày 17/02/2023 của Công đoàn Nhà trường về việc tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028. 

Chiều ngày 27/3/2023, khoa Giáo dục quốc phòng đã tiến hành Đại hội Tổ Công đoàn khoa Giáo dục quốc phòng nhiệm kỳ 2025 - 2028. Về dự với Đại hội có GVC.ThS Nguyễn Thị Thúy Hà - Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Trường cùng các đồng chí là công đoàn viên khoa Giáo dục quốc phòng.

NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI TỔ CÔNG ĐOÀN KHOA:
- Đánh giá những kết quả hoạt động của Tổ Công đoàn khoa nhiệm kỳ kỳ 2017 - 2023;
- Mục tiêu, phương hướng hoạt động của Tổ Công đoàn khoa nhiệm kỳ 2023 - 2028;
- Thảo luận, đóng góp ý kiến cho dự thảo báo cáo của Công đoàn cấp trên;
- Bầu Tổ trưởng Công đoàn khoa nhiệm kỳ 2023 - 2028;
- Bầu đại biểu dự Đại hội Công đoàn Trường.

* Về số lượng, cơ cấu, trình độ học vấn của công đoàn viên công đoàn:

- Tính đến thời điểm hiện tại: Tổ Công đoàn khoa có 10 công đoàn viên:

+ Nam: 09/10 = 90%;

+ Nữ: 01/10 = 10%;

+ Đảng viên: 10/10 = 100%.

- Sỹ quan:

+ Cấp tá: 07 đ/c;

+ Cấp úy: 01 đ/c.

- Chuyên viên: 02 đ/c.

- Trình độ chuyên môn: có 10/10 đồng chí trình độ đại học và trên đại học:

+ Thạc sỹ: 08/10 = 80%;

+ Kỹ sư: 02/10 = 20%.

- Trình độ lý luận chính trị:

+ Cao cấp: 01/10 = 10%;

+ Trung cấp: 03/10 = 30%;

+ Sơ cấp: 06/10 = 60%.

* Kết quả bỏ phiếu bầu Tổ trưởng Công đoàn khoa Giáo dục quốc phòng nhiệm kỳ 2023 - 2028:

- Kết quả kiểm phiếu của từng người theo danh sách phiếu bầu như sau:

Đồng chí: Trần Thanh Hanh, đạt 10/10 phiếu

Vậy, đồng chí Trần Thanh Hanh trúng cử vào Tổ trưởng Tổ công đoàn khoa Giáo dục quốc phòng, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

* Bầu Đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn Trường lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2023 - 2028 bằng hình thức biểu quyết, bao gồm:

- Đ/c Trần Bắc Bộ - Bí thư chi bộ, biểu quyết, nhất trí: 10/10 = 100%;

- Đ/c Trần Thanh Hanh - Tổ trưởng công đoàn, biểu quyết, nhất trí: 10/10 = 100%.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA ĐẠI HỘI

Khoa Giáo dục Quốc phòng, Trường Đại học Mỏ - Địa chất
Tầng 7, phòng 710, Nhà C12 tầng, Số 18 Phố Viên, P. Đức Thắng, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Tel: (+84-24) 38387615  
Email: giaoducquocphong@humg.edu.vn