Thực hiện Quyết định số 271/QĐ-MĐC, ngày 20 tháng 03 năm 2023 về việc cho phép thực hiện báo cáo sinh hoạt học thuật học kỳ 2 năm học 2022-2023. Trong tháng 5 và tháng 6, Bộ môn Kỹ thuật quân sự và Bộ môn Đường lối quân sự đã tiến hành báo cáo sinh hoạt học thuật theo kế hoach đã được Nhà trường phê duyệt.

Bộ môn Kỹ thuật quân sự có: 04 báo cáo được trình bày và tiến hành thảo luận gồm:

  1. Thượng tá ThS Vũ Quang Hay “Một số giải pháp nâng cao chất lượng về lễ tiết tác phong cho sinh viên Trường Đại học Mỏ - Địa chất khi học Giáo dục quốc phòng và an ninh”.
  2. Thượng tá Ths Trần Thanh Hanh “Nâng cao chất lượng quản lý, bảo quản quân trang khi học tập tại Cơ sở giáo dục quốc phòng và an ninh Trường Đại học Mỏ - Địa chất”
  3. Thượng úy Ks Nghiêm Công Đĩnh “Nâng cao chất lượng quản lý, bảo quản vũ khí trang bị khi học tập tại Cơ sở giáo dục quốc phòng và an ninh Trường Đại học Mỏ - Địa chất”
  4. Thượng tá. Ths Nguyễn Văn Phong ”nâng cao chất lượng văn hóa giao tiếp cho sinh viên Trường Đại học Mỏ - Địa chất khi học Giáo dục quốc phòng và an ninh”

Bộ môn Đường lối quân sự có: 03 báo cáo được trình bày và tiến hành thảo luận gồm:

  1. Thượng tá ThS Trần Bắc Bộ “Làm rõ nghệ thuật quân sự Việt Nam trong kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược”;
  2. Đại tá ThS Phạm Quốc Đảm “Sức mạnh của chiến tranh nhân dân qua “lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” và một số vấn đề đặt ra trong giảng dạy bài chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt nam XHCN”;
  3. Trung tá ThS Ngô Văn Dương “Làm rõ tư duy bảo vệ Tổ quốc trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Ý nghĩa trong giảng dạy quốc phòng và an ninh cho sinh viên ở Trường Đại học Mỏ - Địa chất” .

Đây là một hoạt động thường xuyên trong công tác nghiên cứu khoa học, giúp các giảng viên có thêm những kiến thức về giảng dạy lý thuyết và thực hành tại cơ sở Giáo dục quốc phòng và an ninh Trường Đại học Mỏ - Địa chất, tại khu B và ứng dụng công nghệ thông tin, vận dụng các kiến thức chuyên sâu trong các nội dung giảng dạy để nâng cao chất lượng quản lý sinh viên khi ăn, ở tập trung cũng như nâng cao chất lượng giảng dạy môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên nhà trường./.

Dưới đây là một số hình ảnh:

                                                                                                               Đưa tin: Khoa GDQP

Khoa Giáo dục Quốc phòng, Trường Đại học Mỏ - Địa chất
Tầng 7, phòng 710, Nhà C12 tầng, Số 18 Phố Viên, P. Đức Thắng, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Tel: (+84-24) 38387615  
Email: giaoducquocphong@humg.edu.vn