Ngày 19/11/2019, Đoàn cán bộ Binh chủng Pháo binh do các đồng chí Thượng tá Bùi Ngọc Tuyên - Phó Chủ nhiệm Chính trị, Cục Chính trị / Binh chủng Pháo Binh và đồng chí Thượng tá Tô Văn Thắng - Phó Trưởng phòng Cán bộ Binh chủng Pháo binh đến chúc mừng Nhà trường và khoa Giáo dục quốc phòng nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11. Nói chuyện với cán bộ, viên chức khoa Giáo dục quốc phòng, đồng chí Thượng tá Bùi Ngọc Tuyên đã chúc mừng, thăm hỏi cán bộ, giảng viên trong khoa; đồng thời đồng chí cũng động viên cán bộ giảng viên cần tích cực học tập, tu dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giáo dục quốc phòng và an ninh, trau dồi kinh nghiệm để truyền đạt kiến thức, quan điểm, đường lối của Đảng về công tác quốc phòng và an ninh cho sinh viên, giữ vững truyền thống bộ đội Cụ Hồ và hình ảnh người thầy mặc áo lính. Nội bộ đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Thay mặt Ban Chủ nhiệm khoa Giáo dục quốc phòng, đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Quảng - Trưởng khoa cảm ơn Thủ trưởng Binh chủng, Thủ trưởng Cục Chính trị, phòng Cán bộ Binh chủng Pháo binh đã tạo điều kiện tốt nhất cho khoa Giáo dục quốc phòng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trong thời gian qua.

Dưới đây là một vài hình ảnh chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 với khoa GDQP:

Đưa tin: Khoa GDQP