Bộ GD&ĐT vừa ban hành Thông tư số 05/2020/TT-BGDĐT kèm theo Chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học.

Theo đó, chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường Trung cấp sư phạm, Cao đẳng sư phạm và cơ sở Giáo dục Đại học gồm 4 học phần với tổng thời lượng 165 tiết gồm các nội dung: Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam; Công tác quốc phòng và an ninh; Quân sự chung; Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2020 và thay thế Thông tư số 03/2017/TT-BGDĐT ngày 13/01/2017 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Ban hành Chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường Trung cấp sư phạm, Cao đẳng sư phạm và cơ sở Giáo dục Đại học.

Chi tiết xem tập file đính kèm:

Attachments:
Download this file (tt 05.2020.pdf)Thông tư 05.2020.pdf[ ]1072 kB