Đã có 03 báo cáo được trình bày và tiến hành thảo luận.

1.Trung tá. ThS Trần Bắc Bộ “Ứng dụng trang thông tin điện tử nội bộ và dịch vụ mạng xã hội vào dạy học môn Giáo dục quốc phòng và an ninh ở Khoa Giáo dục quốc phòng”;

2.Thượng tá. ThS Phạm Quốc Đảm “Xây dựng Trung đội tự quản trong giáo dục tính kỷ luật cho sinh viên tại cơ sở Lạng Sơn”;

3.Trung tá. CN Trần Thanh Hanh “Một số giải pháp nâng cao chất lượng chế độ ngủ nghỉ cho sinh viên Trường Đại học Mỏ - Địa chất tại cơ sở Lạng Sơn”.

Đây là một hoạt động thường xuyên trong công tác nghiên cứu khoa học, giúp các giảng viên có thêm những kiến thức về giảng dạy thực hành tại cơ sở Lạng Sơn và ứng dụng công nghệ thông tin cũng như mạng xã hội vào Giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên tại Trường Đại học Mỏ - Địa chất.