Thực hiện Kế hoạch số 07-KH/ĐU ngày 30/10/2019 của Đảng ủy Trường về tổ chức đại hội các chi bộ, đảng bộ bộ phận tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XX của Đảng bộ Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Hướng dẫn số 02-HD/ĐU ngày 16/12/2019 của Đảng ủy Trường về tổ chức đại hội các chi bộ và các đảng bộ bộ phận, ngày 10/01/2020. Chi bộ Giáo dục quốc phòng đã tổ chức thành công Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 theo đúng quy định tại Điều lệ Đảng, quy chế bầu cử trong Đảng. Tại Đại hội, các Đảng viên về dự đã bầu ra cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ mới; đồng chí Phạm Quốc Đảm - Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 tiếp tục được Đại hội tín nhiệm bầu vào cấp ủy và làm Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022. Cũng tại Đại hội các Đảng viên trong chi bộ đã bầu 03 đồng chí đại diện cho chi bộ dự Đại hội đại biểu lần thứ XX của Đảng bộ Trường Đại học Mỏ - Địa chất. Dưới đây là một số hình ảnh tại Đại hội:

Trung tá, ThS Trần Bắc Bộ làm công tác tổ chức Đại hội.

Đoàn chủ tịch và thư ký Đại hội duy trì và điều hành Đại hội

Đại hội Chi bộ Giáo dục quốc phòng nhiệm kỳ 2020 - 2022

Về dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí TS Nguyễn Thế Vinh và ThS Trần Anh Dũng thay mặt Đảng ủy Trường.

Đ/c Phạm Quốc Đảm - Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 thay mặt cấp ủy đọc báo cáo trung tâm tại Đại hội

Đảng viên Vũ Quang Hay lên tham luận công tác giáo dục đào tạo

Phó BT chi bộ Nguyễn Văn Quảng nhiệm kỳ 2017-2020 đóng góp ý kiến tại ĐH

Chi ủy viên Trần Bắc Bộ lên tham luận công tác nghiên cứu khoa học.

Đảng viên Trần Văn Độ lên tham luận công tác Công đoàn

Đảng viên Phạm Công Tú lên tham luận công tác Quốc phòng - Quân sự địa phương

Đ/c Nguyễn Thế Vinh thay mặt Đảng ủy Trường đóng góp ý kiến chỉ đạo tại ĐH

Cấp ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 ra mắt Đại hội