Thực hiện kế hoạch nghiên cứu khoa học năm 2016 của Trường Đại học Mỏ - Địa chất, sáng ngày 29/11/2016 tại văn phòng khoa Giáo dục quốc phòng Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Hội đồng nghiệm thu nghiên cứu khoa học cấp cơ sở năm 2016 tổ chức nghiệm thu đề tài cấp cơ sở:  “Nguyên nhân và một số giải pháp cơ bản đấu tranh phòng chống tệ nạn xã hội trong sinh viên Trường Đại học Mỏ - Địa chất hiện nay”, mã số T16-21 do Thượng tá.ThS Phạm Quốc Đảm - Tổ trưởng Bộ môn Đường lối quân sự làm chủ nhiệm. 

Đến dự buổi nghiệm thu đề tài khoa học có các đồng chí: T.S. Trần Thu Truyền - Phó Chính ủy - Trường Sĩ quan Pháo binh, T.S. Phạm Quý Các - Học viện Quốc phòng, ThS. Đỗ Văn Diễm - Trường Sĩ quan Pháo binh và toàn thể cán bộ, giảng viên Khoa Giáo dục quốc phòng.  

Thay mặt Hội đồng, PGS.TS Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp đã tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và đề nghị chủ nhiệm đề tài báo cáo kết quả nghiên cứu trước Hội đồng. 

Đánh giá kết quả của đề tài, Chủ tịch Hội đồng và các thành viên trong Hội đồng đánh giá cao đề tài, nhóm nghiên cứu và kết quả nghiên cứu của đề tài, cụ thể: đề tài mang tính cấp thiết hiện nay trong Nhà trường, nội dung nghiên cứu đáp ứng đúng mục tiêu và phạm vi nghiên cứu đề ra, đề tài được xây dựng công phu, nghiêm túc, trình bày có hệ thống logic, chặt chẽ.

Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học nhất trí thông qua và đánh giá đề tài đạt loại khá.

Sau đây là một số hình ảnh: