×
Vũ Quang Hay
Thượng tá - ThSVũ Quang Hay
Trưởng bộ môn, Chi ủy viên
Họ và tên Vũ Quang Hay
Đơn vị Chi ủy khoa, Bộ môn Kỹ thuật quân sự
Chức vụ Trưởng bộ môn, Chi ủy viên
Năm sinh 1977
Giới tính Nam
Số điện thoại cơ quan 02438387615
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Quá trình công tác

06/2021 - Nay: Bổ nhiệm lại Trưởng Bộ môn nhiệm kỳ 2020-2025, Khoa Giáo dục quốc phòng - Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 18, phố Viên, Đường Đức Thắng, P. Đức Thắng, Q. Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội

12/2016 - 05/2021: Trưởng Bộ môn, Khoa Giáo dục quốc phòng, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, P. Đức Thắng. Q. Bắc Từ Liêm. TP. Hà Nội

10/2015 - 11/2016: Giảng viên, Khoa Giáo dục Quốc phòng, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 18, Phố Viên, P. Đức Thắng, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

09/2013 - 09/2015: Học viên, Đào tạo SĐH chuyên ngành nghệ thuật quân sự, Trường SQ lục quân 1, Cổ Đông, Thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội

09/2010 - 08/2013: Giảng viên, Khoa Giáo dục Quốc phòng, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 18, Phố Viên, P. Đức Thắng, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

09/2009 - 08/2010: Học viên, Đào tạo Giảng viên quân sự, SQ lục quân 1, Cổ Đông, Thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội

10/2007 - 08/2009: Giảng viên, Khoa Giáo dục Quốc phòng, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 18, Phố Viên, P. Đức Thắng, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

08/2006 - 09/2007: Phó đại đội trưởng quân sự, c30 Cảnh vệ, f395, QK3, Thị xã Yên Hưng, Quảng Ninh

10/2005 - 07/2006: Phó đại trưởng quân sự, c5, d8, e43, f395, QK3, Quảng Thành, Hải Hà, Quảng Ninh

09/2000 - 09/2005: Trung đội trưởng, c10, d9, e43, f395, QK3, Quảng Thành, Hải Hà, Quảng Ninh

09/1996 - 07/2000: Học viên, Trường Sĩ quan Lục quân 1, Cổ Đông, Thị xã Sơn Tây, TP. Hà Nội

Các hướng nghiên cứu chủ yếu
BÀI BÁO TẠP CHÍ
Bài báo tạp chí khoa học trong nước

1. Đại tá. Nguyễn Đình Hoàn - Thượng tá. ThS Vũ Quang Hay, Kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng ở vùng Tây Nam Bộ, Tạp chí Công nghiệp quóc phòng & kinh tế, 4, 17-19, 2021

2. Vũ Quang Hay, Pháo tự hành của quân đội một số nước trên thế giới, Thông tin khoa học quân sự Pháo binh, 60, 121-124, 2021

3. Đại tá Nguyễn Đình Toàn, Thượng tá Vũ Quang Hay, Phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ chủ quyền biển, đảo, Công nghiệp quốc phòng & kinh tế, 4, 39-41, 2020

4. Vũ Quang Hay, Một số biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên Khoa Giáo dục quốc phòng, Trường Đại học Mỏ - Địa chất trước tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, Thông tin Khoa học Quân sự Pháo binh, 58, 47-50, 2020

5. Nguyễn Đình Toàn, Vũ Quang Hay, Nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế về công nghiệp quốc phòng, Tạp chí công nghiệp quốc phòng & kinh tế, 3, 31-33, 2020

6. Vũ Quang Hay, Chiến dịch tiến công Quảng Trị năm 1972 - Một số bài học kinh nghiệm về nghệ thuật sử dụng Pháo binh, Thông tin Khoa học Quân sự Pháo binh, Số 54, 64-67, 2019

7. Vũ Quang Hay, Trần Bắc Bộ, Đổi mới công tác quản lý sinh viên góp phần nâng cao chất lượng đào tạo ở Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Tài liệu GDQP-AN Quý 4 - 2017, 2017

8. Trần Bắc Bộ, Vũ Quang Hay,, Giáo dục quốc phòng - an ninh góp phần nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật học tập cho sinh viên Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Giáo dục & Xã hội Số Đặc biệt (T9-2017), 2017