×
Trần Thanh Hanh
Trung tá - CNTrần Thanh Hanh
Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Trần Thanh Hanh
Đơn vị Bộ môn Kỹ thuật quân sự
Chức vụ Cán bộ giảng dạy
Năm sinh 1976
Giới tính Nam
Số điện thoại cơ quan 02438386715
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.