×
Trần Văn Độ
Thượng tá - ThSTrần Văn Độ
Tổ Trưởng tổ công đoàn, Cán bộ giảng dạy
Họ và tên Trần Văn Độ
Đơn vị Công đoàn Khoa GDQP, Bộ môn Kỹ thuật quân sự
Chức vụ Tổ Trưởng tổ công đoàn, Cán bộ giảng dạy
Năm sinh 1968
Giới tính Nam
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.