Lịch sử phát triển

Khoa Quân sự - Trường Đại học Mỏ - Địa chất (nay là khoa Giáo dục Quốc phòng) được thành lập theo Quyết định số 1363/QĐ ngày 20/12/1982 của Bộ trưởng Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp (nay là Bộ Giáo dục và Đào tạo).

- Tiền thân của khoa Giáo dục quốc phòng là phòng Quân sự - Thể dục, được thành lập năm 1966 cùng với sự ra đời của Trường Đại học Mỏ - Địa chất.

- Năm 1970, Phòng Quân sự - Thể dục được tách ra thành Ban Quân sự và Bộ môn Thể dục.

- Ngày 20/12/1982 Bộ trưởng Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp quyết định thành lập khoa Quân sự tại Trường Đại học Mỏ - Địa chất. Khoa Quân sự gồm 16 đ/c, Đại tá Hoàng Tuấn được bổ nhiệm làm Trưởng khoa, Trung tá Nguyễn Nghinh nguyên Trưởng ban Quân sự làm Phó Trưởng khoa.

- Tháng 3/2000, Đại tá Đỗ Kim Chiến được bổ nhiệm làm Trưởng khoa. Khoa tổ chức biên chế thành 02 bộ môn theo các chuyên ngành: Đường lối quân sự và Kỹ thuật quân sự.

- Ngày 15/7/2002, khoa Quân sự đổi tên thành khoa Giáo dục quốc phòng theo Quyết định số 287/MĐA-TCCB của Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ - Địa chất. Ngày 20/12 hàng năm là ngày truyền thống của khoa.

- Tháng 12/2011, Đại tá.ThS Nguyễn Văn Quảng được bổ nhiệm làm Trưởng khoa.

- Tháng 6/2020, Thượng tá.ThS Phạm Quốc Đảm Được bổ nhiệm làm Trưởng khoa.

Cán bộ, Giáo viên và Học viên đào tạo Sỹ quan dự bị Khóa 11 tại Hà Nội

Lãnh đạo Nhà trường và các Khoa thăm và kiểm tra Sỹ quan dự bị tại Cầu Noi - Hà Nội