Lịch sử phát triển

Khoa Quân sự trường Đại học Mỏ - Địa chất, nay là Khoa Giáo dục quốc phòng được thành lập theo Quyết định số 1363/QĐ ngày 20 tháng 12 năm 1982 của Bộ trưởng Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp.

Tiền thân của Khoa Giáo dục quốc phòng là ban Quân - Thể (Quân sự - Thể dục) được thành lập năm 1966 cùng với sự ra đời của Trường Đại học Mỏ - Địa chất. Ban Quân - Thể do đồng chí Nguyễn Vĩnh Hiếu trưởng ban tham mưu Trung đoàn 209, Đại đoàn 312 được biệt phái về làm trưởng ban.

 Năm 1975 do yêu cầu, nhiệm vụ nên ban Quân - Thể được tách ra và ban quân sự mới được thành lập do đ/c Nguyễn Nghinh sĩ quan biệt phái làm Trưởng ban, đ/c Phạm Xuân Ngô làm phó ban.

 Thời kỳ này Ban Quân sự thực hiện chức năng vừa giảng dạy, huấn luyện quân sự phổ thông cho sinh viên, vừa làm tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám hiệu, thực hiện nhiệm vụ Quân sự trong thời chiến như: Tham gia xây dựng phòng tuyến phòng thủ tại Ngân Sơn - Cao Bằng, tổ chức xây dựng lực lượng tự vệ cấp tiểu đoàn sẵn sàng chiến đấu, trực tiếp cùng cán bộ, sinh viên trực ban, trực chiến, tuần tra canh gác, phối hợp cùng trường Sỹ quan pháo binh đào tạo sỹ quan dự bị chuyên ngành Pháo binh từ sinh viên tốt nghiệp đại học từ khóa 18 đến khóa 22 của Nhà trường, sẵn sàng động viên cho Quân đội bảo vệ Tổ Quốc.

 Ngày 20 tháng 12 năm 1982 theo yêu cầu nhiệm vụ mới của Đảng, Nhà nước và Quân đội, Bộ trưởng Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp quyết định thành lập Khoa Quân sự tại trường Đại học Mỏ - Địa chất. có nhiệm vụ Đào tạo Sỹ quan dự bị Pháo binh, Huấn luyện quân sự cho sinh viên của Trường Đại học Mỏ - Địa chất, làm tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường về nhiệm vụ Quân sự quốc phòng, an ninh.

 Đồng thời cấp trên cũng tăng cường thêm Sỹ quan biệt phái, vũ khí trang bị, cơ sở vật chất của Binh chủng Pháo binh cho nhà trường và tạo moị điều kiện cho Khoa hoạt động và thực hiện nhiệm vụ được giao.

Khoa Quân sự của Trường do Trung tá Hoàng Tuấn làm Trưởng Khoa (1982 - 1987), Đ/c Nguyễn Nghinh làm phó trưởng Khoa (1982 – 1985). Khoa được tổ chức biên chế thành 2 bộ môn, 1 tổ văn phòng.

   Năm 1987 Thượng tá: Dương Văn Thế được bổ nhiệm làm Trưởng Khoa (1987 - 2001), Đ/c: Bùi Văn Dực làm Phó trưởng Khoa (1985 - 1993)

  Năm 2001 Đại tá Đỗ Kim Chiến Trưởng Khoa (2001 - 2011); Đ/c Nguyễn Văn Quảng làm Phó trưởng Khoa (2007 - 2011)

 Ngày 15 tháng 7 năm 2002 thực hiện Quyết định số 287/MĐA-TCCB của Hiệu trưởng trường Đại học Mỏ - Địa chất, Khoa Quân sự đổi tên thành Khoa Giáo dục quốc phòng.

   Tháng 11 năm 2011 Đại tá Nguyễn Văn Quảng làm Trưởng khoa (2011 – 2020); Các Đ/c: Nguyễn Xuân Quyết, Bùi Kim Hồng, Phạm Quốc Đảm làm Phó trưởng Khoa GDQP.

Đến tháng 06 năm 2020 thực hiện Quyết định của Hiệu trưởng trường Đại học Mỏ - Địa chất và Binh chủng Pháo binh về công tác lãnh đạo, quản lý:

   Đại tá Phạm Quốc Đảm được bổ nhiệm làm trưởng khoa; Thượng tá Trần Bắc Bộ làm Phó trưởng khoa, kiêm trưởng bộ môn đường lối quân sự. Thượng tá Vũ Quang Hay làm trưởng bộ môn kỹ thuật quân sự

Hiện nay, Tổng số cán bộ, giảng viên của Khoa hiện nay: 10 đ/c gồm 8 giảng viên là SQBP (Đại tá: 01 đ/c, Thượng tá: 05 đ/c, Trung tá 01, Thượng úy: 1đ/c) và 2 cán bộ viên chức (trong đó 1 kiêm phó chỉ huy quân sự trường, 1 công chức văn phòng Khoa)

  Trong đó có 8 thạc sỹ, 2 cử nhân, kỹ sư

 Trong những năm qua dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu trường Đại học Mỏ - Địa chất, Đảng ủy, Binh chủng Pháo binh, sự giúp đỡ trực tiếp, có hiệu quả của các phòng ban nhà trường - các cơ quan chức năng của Binh chủng Pháo binh. Khoa GDQP đã luôn làm tốt chức năng làm tham mưu cho Đảng ủy, BGH trong tổ chức giảng dạy chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Đồng thời phối hợp thường xuyên với Ban chỉ huy Quân sự Nhà trường làm tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám hiệu về công tác quân sự địa phương, xây dựng các phương án sẵn sàng chiến đấu, phương án phòng chống bạo loạn, tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong nhà trường. Tổ chức quản lý và huấn luyện lực lượng tự vệ trong khối cán bộ, viên chức nhà trường, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ quốc phòng toàn dân, quản lý vũ khí, trang thiết bị phục vụ công tác huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu. Tập thể cán bộ giảng viên trong Khoa luôn phát huy bản chất “Anh bộ đội Cụ Hồ”, vững vàng về bản lĩnh chính trị, đoàn kết, thống nhất cao, khắc phục mọi khó khăn, thử thách cùng nhau phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; góp phần thực hiện sự nghiệp Giáo dục đào tạo của trường Đại học Mỏ - Địa chất trong công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế toàn diện.

  Trong 40 năm qua Khoa đã thực hiện huấn luyện quân sự, Giáo dục quốc phòng và an ninh cho hàng chục vạn các thế hệ sinh viên của trường, tham gia cùng Trường Sỹ quan Pháo binh đào tạo trên 1000 Sỹ quan dự bị chuyên ngành Pháo binh và đã tuyển chọn được trên 400 sinh viên tốt nghiệp đại học đưa đi đào tạo Sỹ quan dự bị gồm nhiều chuyên ngành khác nhau cho quân đội; động viên hàng nghìn cán bộ sinh viên tham gia quân đội trực tiếp chiến đấu, phục vụ chiến đấu góp phần giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược của Đảng là xây dựng bảo vệ tổ quốc Việt Nam XHCN hiện nay.

 Giảng dạy, nghiên cứu khoa học gắn với đổi mới nâng cao chất môn học Giáo dục quốc phòng & an ninh là việc làm thường xuyên, luôn được các bộ, giảng viên trong khoa xác định là một nhiệm vụ trọng tâm. Từ năm 2012 đến nay tập thể cán bộ giảng viên của Khoa đã tham gia chủ trì thực hiện được trên 13 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, biên tập 2 bộ giáo trình Giáo dục quốc phòng, dùng cho giảng dạy phần chuyên ngành Pháo binh và hơn 83 bài báo được đăng trong kỷ yếu hội thảo và các tạp chí trong nước, ứng dụng nhiều sáng kiến trong giảng dạy quản lý. Góp phần đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao của trường cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

          Và đặc biệt, được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy BGH, HĐT và sự đoàn kết nhất trí, đồng tâm hiệp lực của các cán bộ, giảng viên trong khoa, năm 2021 khoa đã phối hợp chăt chẽ với các phòng, ban trong nhà trường thực hiện thành công đề án tự chủ môn học Giáo dục quốc phòng an ninh. Đề án đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép tiếp tục giảng dạy môn học GDQP&AN tại khu B của nhà trường.

Cán bộ, Giáo viên và Học viên đào tạo Sỹ quan dự bị Khóa 11 tại Hà Nội

Lãnh đạo Nhà trường và các Khoa thăm và kiểm tra Sỹ quan dự bị tại Cầu Noi - Hà Nội

Khoa Giáo dục Quốc phòng, Trường Đại học Mỏ - Địa chất
Tầng 7, phòng 710, Nhà C12 tầng, Số 18 Phố Viên, P. Đức Thắng, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Tel: (+84-24) 38387615  
Email: giaoducquocphong@humg.edu.vn