Sứ mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lõi

Sứ mạng

Khoa GDQP có nhiệm vụ giảng dạy môn học GDQP&AN cho sinh viên và nghiên cứu khoa học phục vụ nhu cầu phát triển chung của Trường Đại học Mỏ - Địa chất..

Giải thích: quá trình tồn tại của khoa GDQP nhằm mục đích cơ bản là giảng dạy GDQP&AN cho sinh viên đại học, nghiên cứu khoa học, đóng vai trò nòng cốt trong hệ thống các Khoa GDQP của Hà Nội.

Tầm nhìn

Đến năm 2030 Khoa GDQP sẽ là một trung tâm GDQP&AN chất lượng cao trong hệ thống trung tâm GDQP&AN trong phạm vị cả nước; hoạt động theo các tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng theo quy định chung của khu vực.

Trong giai đoạn sắp tới Khoa GDQP tập trung mọi nguồn lực phấn đấu trở thành trung tâm GDQP, có uy tín trong khu vực Hà Nội, thu hút khoảng 5000 sinh viên mỗi năm.

Giá trị cốt lõi                    

Chất lượng giảng dạy là yếu tố cốt lõi để tồn tại và phát triển (Chất lượng - Đổi mới - Phát triển).

Giải thích: Khoa GDQP luôn đặt chất lượng đào tạo lên hàng đầu trong mọi hoạt động phát triển chung của Nhà trường; Định hướng phát triển đáp ứng nhu cầu của các cơ sở giáo dục, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên. Người học trải qua hoạt động học tập và rèn luyện có phẩm chất chính trị, đạo đức; có kiến thức, kỹ năng thực hành; có sức khỏe; có khả năng sáng tạo và trách nhiệm; có ý thức bảo vệ Tổ quốc, phục vụ nhân dân, đó là hành trang cho tương lai của người học sau khi học tập GDQP&AN.

 

Khoa Giáo dục Quốc phòng, Trường Đại học Mỏ - Địa chất
Tầng 7, phòng 710, Nhà C12 tầng, Số 18 Phố Viên, P. Đức Thắng, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Tel: (+84-24) 38387615  
Email: giaoducquocphong@humg.edu.vn