CÔNG ĐOÀN KHOA GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG

1. Lịch sử phát triển

Tổ Công đoàn Khoa Giáo dục quốc phòng được ra đời cùng với sự ra đời của khoa, trải qua quá trình phát triển các thế hệ công đoàn viên đã đoàn kết, năng động sáng tạo trong công tác, vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của Khoa và Nhà trường đề ra. Tổ Công đoàn Khoa và các công đoàn viên đã được tặng nhiều giấy khen thưởng Công đoàn Trường.

2. Cơ cấu (tính đến tháng 8/2021)

- Hiện nay tổ công đoàn khoa gồm 10 công đoàn viên (9 nam, 1 nữ).

- Học hàm, học vị: ThS: 08; Cử nhân/Kỹ sư: 02

- Tổng số đảng viên: 10

3. Nhiệm vụ

1- Tuyên truyền, vận động đội ngũ NGNLĐ: thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Nghị quyết, chủ trương công tác công đoàn;

2- Tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động mang tính xã hội rộng lớn trong đội ngũ cán bộ, CĐV

3- Chăm lo đời sống, là đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ cán bộ, CĐV; tham gia quản lý, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định

4- Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn

4. Chỉ tiêu phấn đấu

- 100% cán bộ, công đoàn viên được học tập, tuyên truyền, phổ biến đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Nhà trường và Nghị quyết Công đoàn cấp trên;

- Tổ công đoàn đăng ký thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Công đoàn trường phát động;

- Công đoàn viên đạt danh hiệu công đoàn viên xuất sắc: 100%

- Tổ công đoàn Khoa giữ vững danh hiệu Tổ Công đoàn vững mạnh xuất sắc”;

- Cán bộ, công đoàn viên không vi phạm các tệ nạn xã hội và thực hiện tốt chính sách Dân số kế hoạch hóa gia đình; cán bộ công đoàn được tham gia tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn do công đoàn trường và Công đoàn cấp trên tổ chức.

×

Khoa Giáo dục Quốc phòng, Trường Đại học Mỏ - Địa chất
Tầng 7, phòng 710, Nhà C12 tầng, Số 18 Phố Viên, P. Đức Thắng, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Tel: (+84-24) 38387615  
Email: giaoducquocphong@humg.edu.vn