×
Phạm Quốc Đảm
Đại tá.ThSPhạm Quốc Đảm
Ủy viên HĐ KHĐT Trường, Cán bộ giảng dạy, Trưởng khoa, Phó Bí thư chi bộ
Họ và tên Phạm Quốc Đảm
Đơn vị Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường, Khoa Giáo dục Quốc phòng, Chi ủy khoa, Bộ môn Đường lối quân sự
Chức vụ Ủy viên HĐ KHĐT Trường, Cán bộ giảng dạy, Trưởng khoa, Phó Bí thư chi bộ
Năm sinh 1968
Giới tính Nam
Số điện thoại cơ quan 024 38387615
Số điện thoại nhà riêng Cổ Nhuế 2-Bắc Từ Liêm-Hà Nội
Số điện thoại di động 0946946979
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Quá trình công tác

6/2020 - nay: Trưởng khoa Giáo dục quốc phòng, Khoa Giáo dục quốc phòng- Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 18 phố viên, Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

5/2020 - 6/2020: Phụ trách Khoa giáo dục quốc phòng, Khoa giáo dục quốc phòng, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 18 Phố Viên - Đức Thắng-Bắc Từ Liêm

7/2017 - 4/2020: Phó trưởng khoa giáo dục quốc phòng, Khoa giáo dục quốc phòng, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 18 Phố Viên - Đức Thắng-Bắc Từ Liêm

12/2014 - 6/2017: Trưởng Bộ Môn Đường lối quân sự, Khoa Giáo dục quốc phòng, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội

12/2013 - 11/2014: Tiểu Đoàn trưởng, Tiểu đoàn 2 - Lữ đoàn 490 - Bộ Tư lệnh Pháo Binh, Sao Đỏ - Chí Linh - Hải Dương

08/2011 - 11/2013: Trưởng Bộ môn Đường lối, Khoa Giáo dục quốc phòng, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Phường Đức Thắng - quận Bắc Từ liêm - Thành phố Hà Nội

01/2005 - 07/2011: Giảng viên, Khoa Giáo dục quốc phòng, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Thành Phố Hà Nội

04/2004 - 12/2004: Giảng Viên, Hoàn thiện Đại học cấp e, hệ bổ túc, Học viện Chính trị quân sự, Hà Đông - Hà Nội

08/1993 - 03/2004: Giảng viên, Khoa Giáo dục quốc phòng, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Phường Đức Thắng - Quận Bắc Từ Liêm - Thành Phố Hà nội

05/1992 - 07/1993: Trung đội trưởng, c814, d5, Lữ 45, Binh chủng Pháo binh, Hòa Lạc - Thạch Thất - Hà nội

04/1991 - 03/1992: Đội trưởng phóng, d2, Lữ 490, Binh chủng Pháo binh, Sao đỏ - Chí Linh - Hải Dương

09/1989 - 03/1991: Sỹ quan phóng, d2, Lữ 490, Binh chủng Pháo binh, Sao đỏ - Chí Linh - Hải Dương

08/1986 - 08/1989: Học Viên sỹ quan, Trường sỹ quan Pháo Binh, Sơn Lộc, Sơn Tây, Hà Nội

Đề tài/dự án tham gia thực hiện
Cấp cơ sở

1. Một số giải pháp chủ yếu nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Trường Đại học Mỏ - Địa chất hiện nay, Mã số T19-24, Thành viên tham gia đề tài, Nghiệm thu 20/5/2020

2. Nguyên nhân và một số giải pháp cơ bản đấu tranh phòng chống tệ nạn xã hội trong sinh viên Trường Đại học Mỏ - Địa chất hiện nay., Mã số T16-21, Chủ nhiệm đề tài, Nghiệm thu 28/11/2016

3. Thực trạng và giải pháp giáo dục nâng cao nhận thức của sinh viên về dân tộc, tôn giáo và đấu tranh phòng, chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam hiện nay, Mã số T15-38, Thành viên tham gia, Nghiệm thu 04/12/2015

4. Tích hợp phần mềm quản lý, thông báo điểm, cấp chứng chỉ giáo dục quốc phòng - an ninh với website của Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Mã số T14-16, Thành viên Tham gia đề tài, Nghiệm thu 26/12/2014

5. Tác động của chiến lược “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa và một sớ giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao nhận thức cho sinh viên trường Đại học Mỏ - Địa chất, Mã số T12-30, Chủ nhiệm đề tài, Nghiệm thu 07/12/2012

6. Một số giải pháp nhằm nâng cao trình độ nhận thức và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng tự vệ trường Đại học Mỏ - Địa chất, Mã số T56-2011, Thành viên tham gia, Nghiệm thu 22/12/2011

BÀI BÁO TẠP CHÍ
Bài báo tạp chí khoa học trong nước

1. Nâng cao chất lượng thông qua bài giảng cho giảng viên ở Khoa GDQP trường Đại học Mỏ-Địa chất, Dạy và học ngày nay, 2023

2. Đổi mới hoạt động giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên trường Đại học Mỏ - Địa chất theo tinh thần nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Tạp chí thiết bị giáo dục, 2, 2022

3. Một số giải pháp đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục quốc phòng và an ninh ở khoa giáo dục quốc phòng trường Đại học Mỏ - Địa chất, Thông tin khoa học quân sự Pháo Binh, 2021

4. Phạm Quốc Đảm, Phương pháp thảo luận nhóm và một số yêu cầu, biện pháp khi vận dụng trong dạy học môn GDQP&AN ở Trường Đại học Mỏ-Địa chất, Thông tin Khoa học quân sự Pháo Binh, 1, 60, 52, 2021

5. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Trường Đại học Mỏ - Địa chất đáp ứng yêu cầu xây dựng Đảng trong tình hình mới, Tạp chí thiết bị giáo dục, Kỳ 1, 206, 69, 2019

6. Phạm Quốc Đảm, Điểm mới trong công tác giảng dạy Giáo dục Quốc phòng, an ninh tập trung của Khoa Giáo dục quốc phòng Trường Đại học - Mỏ địa chất, Thông tin khoa học quân sự Pháo Binh, 2019

7. Phạm Quốc Đảm, Khoa Giáo dục quốc phòng Trường Đại học Mỏ - Địa chất với việc nâng cao chất lượng giảng dạy, Thông tin khoa học quân sự Pháo Binh, 2018

8. Phạm Quốc Đảm Lê Thị Định, Chủ động phòng chống tệ nạn xã hội trong sinh viên các trường đại học hiện nay, Tạp chí Giáo dục và xã hội, 2018

Báo cáo hội nghị khoa học
Bài báo hội nghị trường

1. , Giáo dục quốc phòng và an ninh với sự phát triển bền vững, Hội thảo khoa học cấp trường, 9, 2022

2. , Phòng chống "Tự diễn biến", "Tự chuyển hóa" trong sinh viên trường Đại Học Mỏ - Địa chất hiện nay, Hội thảo khoa học cấp trường, 160, 2022

3. , Giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy môn học giáo dục quốc phòng và an ninh ở khoa GDQP trường Đai học Mỏ - Địa chất hiện nay, Hội thảo khoa học cấp trường, 31, 2022

4. , Một số giải pháp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục quốc phòng và an ninh, Hội thảo khoa học cấp trường, 81, 2022

5. , Một số giải pháp để phát triển giáo dục và đào tạo Việt nam Trong giai đoạn hiện nay, Khoa học xã hội với sự phát triển bền vững, , 2022

6. Phạm Quốc Đảm, Nâng cao chất lượng hoạt động ngoại khóa trong giảng dạy môn GDQP và an ninh cho sinh viên hiện nay, Khoa học xã hội với sự phát triển bền vững, 327, 2020

7. Phạm Quốc Đảm, Nâng cao năng lực đấu tranh, phòng chống luận điệu sai trái thù địch trên mạng xã hội của giảng viên giáo dục quốc phòng hiện nay, Khoa học xã hội với sự phát triển bền vững, 325, 2020

8. Phạm Quốc Đảm, Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác quản lý giảng dạy môn giáo dục quốc phòng, an ninh ở Trường Đại học Mỏ - Địa chất theo học chế tín chỉ, Hội nghị khoa học trường lần thứ 23, , 2018

9. - Phạm Quốc Đảm - Trần Thanh Hanh, Một số giải pháp phòng chống tệ nạn xã hội trong sinh viên hiện nay, Hội nghị khoa học Trường đại học Mỏ - địa chất lần thứ 22, , 2016

10. Phạm Quốc Đảm, Phòng chống “tự diễn biến” trên lĩnh vực tư tưởng lý luận và một số giải pháp nhằm nâng cao nhận thức cho sinh viên trường Đại học Mỏ - Địa chất, Hội nghị khoa học Trường đại học Mỏ - địa chất lần thứ 20, , 2014

Khoa Giáo dục Quốc phòng, Trường Đại học Mỏ - Địa chất
Tầng 7, phòng 710, Nhà C12 tầng, Số 18 Phố Viên, P. Đức Thắng, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Tel: (+84-24) 38387615  
Email: giaoducquocphong@humg.edu.vn