×
Trần Bắc Bộ
Thượng tá.ThSTrần Bắc Bộ
Trưởng bộ môn, Phó Trưởng khoa, Bí thư chi bộ
Họ và tên Trần Bắc Bộ
Đơn vị Khoa Giáo dục Quốc phòng, Chi ủy khoa, Bộ môn Đường lối quân sự
Chức vụ Trưởng bộ môn, Phó Trưởng khoa, Bí thư chi bộ
Năm sinh 1975
Giới tính Nam
Số điện thoại cơ quan 024 38387615
Số điện thoại di động 0985696428
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Địa chỉ liên hệ (qua Bưu điện)

P701, Nhà C12 tầng, Trường ĐH Mỏ - Địa chất

Số 18, phố Viên, P. Đức Thắng, Q. Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội

Đề tài/dự án tham gia thực hiện
Cấp cơ sở

1. Nâng cao chất lượng tự chủ giáo dục quốc phòng và an ninh ở Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Mã số NV 22-54, Chủ nhiệm, Nghiệm thu 26/12/2022

2. Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh của Binh chủng pháo binh thực hiện nhiệm vụ tại Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Mã số 2019.03.02, Đồng chủ nhiệm, Nghiệm thu 12/2019

3. Nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật cho sinh viên trường ĐH Mỏ - Địa chất thông qua học tập môn Giáo dục quốc phòng - an ninh, Mã số T17 -05, Tham gia, Nghiệm thu 20/12/2017

4. Tích hợp phần mềm quản lý, thông báo điểm, cấp chứng chỉ giáo dục quốc phòng - an ninh với website của Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Mã số T14/16, , Nghiệm thu 12/2014

5. Tác động của chiến lược “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa và một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao nhận thức cho sinh viên Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Mã số T12/30, , Nghiệm thu 12/2012

6. Một số giải pháp nhằm nâng cao trình độ nhận thức và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng tự vệ Trường Đại học Mỏ - Địa chất., Mã số T56/2011, , Nghiệm thu 12/2011

7. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả học tập môn Giáo dục quốc phòng cho sinh viên Trường Đại học Mỏ - Địa chất., Mã số T87/2010, , Nghiệm thu 12/2010

BÀI BÁO TẠP CHÍ
Bài báo tạp chí khoa học trong nước

1. Trần Bắc Bộ, Một số biện pháp nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học của giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Tạp chí khoa học quân sự pháo binh, 62, 56-59, 2022

2. Trần Bắc Bộ, Một số giải pháp nâng cao chất lượng xây dựng lực lượng dự bị động viên ở Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Tạp chí khoa học quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô hà Nội, Quý II, 70, 31-35, 2022

3. Hoàng Xuân Trường Trần Bắc Bộ, Một số giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho sinh viên trong cơ sở giáo dục quốc phòng và an ninh, Tạp chí Công dân và khuyến hoc - Dạy và học ngày nay, 92-94, 2022

4. Trần Bắc Bộ, Trung đoàn pháo binh 68 Sư đoàn 3 trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử năm 1973, Tạp chí khoa học quân sự pháo binh, 60, 114-116, 2021

5. Giải pháp bảo đảm chất lượng giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên Trường Đại học Mỏ - Địa chất do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, Dạy và học ngày nay, Kì 1, 61-64, 2021

6. Trần Bắc Bộ, Một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục tinh thần yêu nước cho sinh viên ở Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Thông tin KHQS Pháo binh, 56, 32, 2019

7. Trần Bắc Bộ, Bồi dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng cho giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh ở Trường Đại học Mỏ - Địa chất theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh hiện nay, Thông tin KHQS Pháo binh, 2019

8. Trần Bắc Bộ, Một số kinh nghiệm sử dụng pháo binh chi viện cho Trung đoàn bộ binh 66 của Sư đoàn bộ binh 10 tiến công tiêu diệt căn cứ Non Nước (Tây Nguyên) năm 1972, Thông tin Khoa học quân sự Pháo binh, 2018

9. Trần Bắc Bộ, Vũ Quang Hay, Đổi mới công tác quản lý sinh viên góp phần nâng cao chất lượng đào tạo ở Trường ĐH Mỏ - Địa chất, Tài liệu GDQP-AN, Quý 4, 2017

10. Trần Bắc Bộ, Đổi mới phương pháp dạy học giáo dục quốc phòng - an ninh cho học sinh, sinh viên ở trường Đại học Mỏ - Địa chất, Thông tin KHQS Pháo binh, 2017

11. Trần Bắc Bộ, Phạm Công Tú, Một số giải pháp xây dựng lực lượng tự vệ Trường Đại học Mỏ - Địa chất trong giai đoạn hiện nay, Tạp chí DQTV -GDQP, 2017

12. Trần Bắc Bộ, Vũ Quang Hay, Giáo dục quốc phòng - an ninh góp phần nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật học tập cho sinh viên Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Tạp chí Giáo dục & Xã hội, Số đặc biệt, 2017

13. Trần Bắc Bộ, Nguyễn Văn Quảng, Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng Giáo dục quốc phòng - an ninh cho sinh viên theo học chế tín chỉ ở Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Tạp chí Dân quân tự vệ, 6, 2014

14. Trần Bắc Bộ, Bùi Thế Trung, Xây dựng cơ sở dữ liệu lưới khống chế Pháo binh đảm bảo cho các nhiệm vụ chiến đấu của Binh chủng, Tạp chí Môi trường Đô thị Việt Nam, 6, 2013

15. Trần Bắc Bộ, Thực trạng và một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tự vệ của Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Tạp chí Dân quân tự vệ, 57, 2012

Báo cáo hội nghị khoa học
Bài báo hội nghị quốc gia

1. Trần Bắc Bộ, Một số giải pháp phát huy ý chí tự lực, tự cường trong nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc hiện nay., Hội nghị khoa học quốc gia: Khoa học xã hội với sự phát triển bền vững - Việt Nam trong tiến trình đổi mới, hội nhập, phát triển, 717-722, 2022

2. Trần Bắc Bộ, Một số giải pháp tăng cường giáo dục lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm xã hội cho sinh viên hiện nay., Hội thảo quốc gia: Xây dựng nền giáo dục thực chất định hướng và giải pháp, 757-764, 2021

3. Trung tá. ThS Trần Bắc Bộ Trung úy Nghiêm Công Đĩnh, Một số giải pháp kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng - an ninh bảo đảm sự phát triển bền vững ở vùng biển, đảo hiện nay, Hội nghị khoa học "Khoa học xã hội với sự phát triển bền vững", , 2020

4. , Tác động của mạng xã hội tới sự ổn định chính trị - xã hội ở Việt Nam hiện nay, Hội nghị khoa học "Khoa học xã hội với sự phát triển bền vững", , 2020

Bài báo hội nghị trường

1. Trần Bắc Bộ, Nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ ở Khoa Giáo dục quốc phòng, Trường Đại học Mỏ - Địa chất., Hội thảo khoa học Giáo dục quốc phòng và an ninh với phát triển bền vững, 85-92, 2022

2. Trần Bắc Bộ, Xây dựng đội ngũ giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh ở Trường Đại học Mỏ - Địa chất., Hội thảo khoa học Giáo dục quốc phòng và an ninh với phát triển bền vững, 43-49, 2022

3. Trần Bắc Bộ, Vũ Thanh Hà, Sử dụng mô hình bản đồ vùng biển Việt Nam tuyên truyền nâng cao nhận thức về chủ quyền biển, đảo cho sinh viên Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Báo cáo Hội nghị khoa học Trường Đại học Mỏ - Địa chất, lần thứ 22. ESASGD 2016, , 2016

4. Trần Bắc Bộ, Xây dựng và ứng dụng website khoa Giáo dục quốc phòng vào công tác thông báo kết quả học tập cho sinh viên tại Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Báo cáo Hội nghị khoa học Trường Đại học Mỏ - Địa chất, lần thứ 21 năm 2014, , 2014

5. Trần Bắc Bộ; Nguyễn Văn Quảng, Xây dựng chương trình quản lý điểm và cấp chứng chỉ ở Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Báo cáo Hội nghị khoa học Trường Đại học Mỏ - Địa chất, lần thứ 20 năm 2012, , 2012

6. Trần Bắc Bộ, Một số giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học cho sinh viên đảm bảo khảo thí môn học Giáo dục quốc phòng - an ninh ở Trường Đại học Mỏ - Địa chất hiện nay, Hội Nghị khoa học lần thứ 23 Trường Đại học Mỏ - Địa chất tháng 12 năm 2018, , 0

Khoa Giáo dục Quốc phòng, Trường Đại học Mỏ - Địa chất
Tầng 7, phòng 710, Nhà C12 tầng, Số 18 Phố Viên, P. Đức Thắng, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Tel: (+84-24) 38387615  
Email: giaoducquocphong@humg.edu.vn